Přijímací řízení do bakalářského studia – informace k průběhu

Domácí práce budou přijímány dne 11. 2. 2020 v jednotlivých ateliérech od 8,30 hodin do 10,30 hodin, v budově Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem, Pasteurova 9 (Kampus UJEP).

Podrobný harmonogram přijímacích zkoušek včetně čísel místností najdete vyvěšen ve vestibulu školy v den započetí přijímacího řízení, tj. 11. 2. 2020.

Detailnější informaci o konání přijímacích zkoušek zašle fakulta uchazeči elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce před termínem konání přijímacích zkoušek.