Přijímací řízení do doktorského studia na FUD UJEP – Přihlášky do 30. 4. 2020

Přihlášky k přijímacímu řízení do doktorského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2020/2021 je možné podávat do 30. 4. 2020.

Více informací k doktorskému přijímacímu řízení