Pro mě. Ze mě

Pro mě. Ze mě.

Souborný katalog k výstavě Ze mě. a konferenci Prostor změny / Změna místa

Texty: Studenti oboru Kurátorská studia FUD UJEP, Jana Baierová, Barbora Belzová, Veronika Čechová, Karolína Dědková, Kateřina Kostková, Kristýna Kottová, Jakub Král, Veronika Králíčková,
Autoři konferenčních příspěvků: Ludvík Hlaváček, Jakub Král, Jan Lesák, Martin Nitsche
Odborná supervize: Michal Koleček
Grafický úprava katalogu: Sudetype / Jiří Toman
Počet stran: 44
Vydání první
Náklad: 150 ks
ISBN 978-80-7561-094-2

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz

Foto: Tereza Vlasáková