Prodloužení termínu podávání přihlášek do 30 3. 2020 – Navazující magisterské studium

Přihlášky k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia ve studijních programech Design a Výtvarná umění na FUD UJEP v akademickém roce 2020/2021 je možné podávat do 30. 3. 2020. V případě komplikací s podáváním elektronické přihlášky se obracejte na studijní oddělení FUD UJEP. Otevíráme studium v celkem v šestnácti ateliérech

Pro studijní obor Kurátorská studia platí termín 30. 3. 2020.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení pro program Design a program Výtvarná umění a v Podmínkách přijímacího řízení pro obor Kurátorská studia.

Více k informací k přijímacímu řízení
E-přihláška ke studiu