ZRUŠENO – Seminář Citujte snadno

Seminář Citujte snadno – Základy práce s citačním manažerem

Máte problém citovat přesně bibliografické zdroje vašich odborných teoretických textů? Nevyznáte se v zápisech zdrojových odkazů podle citační normy ČSN ISO 690? Univerzitní Vědecká knihovna UJEP nabízí seminář pro práci s citačním pomocníkem.

Kdy?

Ve středu 11. 3. 2020  od 11:00 h a  od 15:00 h 

Kde?

V počítačové studovně Vědecké knihovny UJEP, Pasteurova 3544/5 Ústí nad Labem. 

Více k březnovým akcím knihovny na webu:

https://knihovna.ujep.cz/cs/4277/brezen-v-knihovne