Škola doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech

Filozofická fakulta spolu s Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují nový ročník ŠDS / Školy doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech pro studenty doktorského studijního programu Vizuální komunikace. 

Žádosti o podporu se předkládají průběžně v rámci kalendářního roku ve formulářích, které naleznete níže. Termín pro přijetí žádostí do prvního kola je stanoven na 15. 7. 2019.

Kontaktní osoba: Zita Šauerová, tel. 721 513 474, zita.sauerova@ujep.cz

Přílohy ke stažení
Pravidla čerpání dotace ŠDS
Příloha 1_Žádost o podporu výuky v doktorském studiu
Příloha 2_Žádost o podporu publikační a umělecké činnosti doktorandů
Příloha 3_Žádost o podporu akcí doktorandů v rámci doktorské školy FF a FUD