Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací 2020 – Kurátorská studia

Státní závěrečné zkoušky pro obor Kurátorská studia na FUD UJEP se uskuteční dne 10. 6. 2020. Registrace bude probíhat v čase 8.30–9.30 hodin.

Obhajoby diplomových prací pro obor Kurátorská studia na FUD UJEP se uskuteční dne 11. 6. 2020. Registrace bude probíhat v čase 8.30–9.30 hodin.

Harmonogram pro Státní závěrečné zkoušky i pro Obhajoby diplomových prací bude rozeslán ze sekretariátu KDTU, a to na mailové adresy diplomantek/diplomantů.