Tempo / Mezinárodní multimediální výstava

Mezinárodní multimediální výstava projektů Semináře současné litografie Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem > LITHO SYMPO ’19

19/09—20/10 2019

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o., Galerie Gotické dvojče, Jezuitská 241/12a, Litoměřice, Czech Republic

vernisáž / opening ST/WED 18/09 2019, 17.30

úvodní slovo / prologue: prof. Miloš Michálek, FUD UJEP / FAD JEPU

performance: Kryštof Vitner

DJ after party

Mikoláš Axmann, Adéla Bierbaumer, Koenraad Claes, Peter Hofmann, Franz Hoke, Małgorzata Józefowicz, Lenka Kahuda Klokočková, Bedřich Kocman, Jan Kocman, Petr Korbelář, Iva Krupicová, Josef Málek, Ester Polcarová, Monika Rašková, Martin Raudenský, Marek Sibinský, Anna Trojanowska, Kryštof Vitner … 

studenti / pedagogové / profesionální tiskaři

students / teachers / professional printers

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Art & Design Institut v Praze, École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre Bruxelles, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Hochschule für Bildende Künste Dresden, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Litografická dílna Petra Korbeláře, riesa efau. Kultur Forum Dresden, Steindruck München – Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses, Uniwersytet Rzeszowski

kurátoři / curators: Lenka Kahuda Klokočková, SGVU Jan Brodský & Michaela Ottová architektura / architecture: Tomáš Petermann
grafický design / graphic design: Monika Rašková
fotografie / photos: Jirka Dvořák, Tomáš Vejmelka, L. Kahuda Klokočková + studenti / students 
doprovodné programy / accompanying programs 
(více informací / more information: www.galerie-ltm.cz, https://litholito.com)

PROGRAM / SCHEDULE

ST / WED 25/09, 10.00 komentovaná prohlídka / guided tour 

ST / WED 02/10, 10.00 ukázka litografie v dílně LITHO LITO / lithography demonstration at LITHO LITO 

ST / WED 09/10, 10.00, 17.30 komentovaná prohlídka / guided tour 

ČT / THU 17/10, 17.30 koncert l’arrache-coeur, dernisáž / concert l’arrache-coeur, closing party

www.galerie-ltm.cz 

http://gotickedvojce.eu
https://litholito.com
facebook

podpora / support Projekt je podpořen grantem v rámci studentské grantové soutěže na UJEP, koná se za podpory Institutu kresby a grafiky, z. s., LITHO LITO a G2: Gotického dvojčete – Domu umění. 

The project is supported by the grant within student grant competition at UJEP – Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, supported by the Institute of Drawing & Printmaking, LITHO LITO and G2: Gothic Twin – House of Art.