Dům umění Ústí nad Labem

Dům umění Ústí nad Labem
Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem(dále jen DUÚL) je fakultní odborné pracoviště zaměřené na realizaci tvůrčích, uměleckých, výzkumných, kurátorských, vzdělávacích, mezioborových a kulturních projektů.

Hlavním zaměřením DUÚL je realizace vzdělávání ve studijních programech FUD UJEP a produkce kulturních aktivit, zejména výstavní prezentace významných uměleckých osobností, klíčových uměleckých proudů a témat formujících současnou výtvarnou scénu, dále realizace interdisciplinárních akcí a vzdělávacích aktivit. V programu instituce se prolínají aktivity umělecké, výzkumné, edukační, publikační a socializační, které jsou realizovány v mezinárodním kontextu a v rámci spolupráce s celou řadou českých i zahraničních partnerů – vysokých uměleckých škol a výstavních uměleckých a kulturních institucí.

Výstavní koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na prezentaci významných uměleckých osobností i klíčových uměleckých proudů a témat formujících situaci aktuálního, především středoevropského výtvarného umění. Mezi klíčové cíle Domu umění Ústí nad Labem patří profesionální produkce a prezentace aktuálních uměleckých projevů, podpora mezinárodní spolupráce formou pořádání společných výstavních projektů, tvůrčí výzkumná činnost v prostoru současného výtvarného umění uskutečňovaná v kooperaci s příbuzně zaměřenými vysokoškolskými pracovišti, rozvoj vzdělávacích aktivit v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, podpora edukačních strategií zaměřených na práci s návštěvníky galerie a uplatňování společenské zodpovědnosti v oblasti socio-kulturního rozvoje místní komunity.

Hlavním kurátorem Domu umění Ústí nad Labem je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., který na realizaci jednotlivých výstavních projektů spolupracuje s kurátory, a také s partnerskými, převážně zahraničními institucemi nebo s přizvanými free-lance kurátory. Celková kurátorská koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na analýzu a prezentaci aktuálních uměleckých projevů se zvláštním zacílením na tematické okruhy, které spoluformují socio-kulturní situaci ve středoevropském, respektive národním kontextu a zároveň také odrážejí specifickou situaci v místním regionu a komunitě.

Dům umění Ústí nad Labem, který je umístěn v rekonstruovaných prostorách bývalé univerzitní menzy v rezidenční čtvrti Klíše nedaleko městského centra a univerzitního kampusu. Výstavní a výzkumné aktivity Domu umění Ústí nad Labem zásadním způsobem přispějí k prezentaci široké škály podob současné vizuální kultury ve městě Ústí nad Labem i přilehlém regionu. Dům umění Ústí nad Labem je vyjádřením sebevědomého potenciálu místní umělecké scény, chce být bránou do dynamických struktur současného výtvarného umění, rozevírá se různorodým podnětům mezinárodního uměleckého provozu, akceleruje prostupnost vzdělávání, výzkumu i jejich praktického využití a představuje otevřený kreativní prostor mezi univerzitou a místní komunitou.

Kontakt

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Adresa:
Klíšská 1101/129a
400 96 Ústí nad Labem

W: https://www.duul.cz

E: duul@ujep.cz
F: Dům umění Ústí nad Labem
T/ +420 702 217 042

Výstavy a akce

Petr Honzejk uvádí … egyptolog Miroslav Bárta

Stojí západní civilizace před kolapsem? Jak máme reagovat na změny současného světa? Na otázky Petra Honzejka bude odpovídat nejvýznamnější současný český egyptolog Miroslav Bárta.

Dům umění Ústí nad Labem, úterý 25. 4. 2017 od 17 hodin

Petr Honzejk uvádí…Petr Pithart

Úterý 14/3 2017
diskuzní večer

Liberalismus nebo autoritářství? O rizicích vývoje politiky v Česku a v Evropě bude s expremiérem Petrem Pithartem debatovat Petr Honzejk. V závěru bude dán prostor dotazům z publika.

Událost a více informací naleznete také ZDE.

Doprovodný program – diskuze + přednáška + film

úterý 7. 3. od 17 hodin
Moderovaná diskuze s Janem Černým 
v Domě umění Ústí nad Labem moderuje Michal Koleček

středa 8. 3. 2017 od 16 hodin
Marcel Fišer: České konceptuální umění před rokem 1989
přednáška na Fakultě umění a designu UJEP – Pasteurova 9, aula 537, 4. patro

čtvrtek 9. 3. 2017 od 17 hodin
Aminin profil
filmová projekce a komentovaná prohlídka výstavy Maryam Mohammadi
ve foyer Domu umění Ústí nad Labem
Akce je předprojekcí festivalu Jeden svět v Ústí nad Labem.

Moderovaná diskuze s Jaroslavem Krbůškem

DISKUZE V DOMĚ UMĚNÍ
Čtvrtek 23/2 od 17 hodin

Michal Koleček v rozhovoru s Jaroslavem Krbůškem, kurátorem a galeristou, který již před rokem 1989 pořádal výstavy nezávislých umělců v legendární Galerii Opatov v Praze, po celá 90. léta vedl prestižní Galerii Václava Špály a dnes provozuje vlastní komerční galerii.

Tvary myšlenek

Konceptuální, konstruktivistické a lyrické tendence v českém umění z ústeckých soukromých sbírek.

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem.

Vernisáž ve středu 15. února 2017 v 18 hodin.
Výstava trvá do 1. 4. 2017.
Kurátor: Michal Koleček

Nina Fárová: Internet jako svět neomezených hejtů

Socioložka Nina Fárová ze Sociologického ústavu AV ČR představí aktuální téma, a to internet jako svět neomezených hejtů. Jsme člověku schopni tváří v tvář říct to samé, co o něm píšeme na sociálních sítích? Jakým reakcím čelíme v online prostoru?

Dům umění Ústí nad Labem, středa 1. 2. 2017 v 17 hodin

Petr Honzejk: Nezadržitelný pád demokracie?

DISKUZE

Tendence ke změně politických systémů ve Střední Evropě.

Rozhovor s komentátorem a analytikem Hospodářských novin Petrem Honzejkem nad tématy, která přináší aktuální politický vývoj ve Střední Evropě i u nás doma v České republice. Moderátorem diskuse je Michal Koleček, ovšem prostor bude dán také dotazům z publika.

Dům umění Ústí nad Labem, úterý 17. ledna 2017 v 17 hodin