On-line výuková platforma FUD

Studenti se mohou do systému přihlásit pomocí přístupových údajů do STAG. Návod pro používání: http://it.fud.ujep.cz/navody/elearning/

Odkaz na stránky e-learningu FUD najdete zde: https://vyuka.fud.ujep.cz

Novinky

Informace k začátku Akademického roku

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s narůstajícími omezeními v důsledku koronavirové krize vám tímto sdělujeme informace o nadcházejícím zimním semestru na Fakultě umění a designu.
Tuto zprávu berte jako dočasnou, neboť další vývoj je v tuto chvíli poněkud nepředvídatelný a patrně dojde k řadám dílčích změn teprve v průběhu dalších týdnů.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY FUD 2020

Žádosti do druhého kola o granty na podporu tvůrčí činnosti pedagogů a studentů je možné podávat do 30. 9. 2020.
Žádosti zasílejte v elektronické verzi na mail zita.sauerova@ujep.cz a dále v tištěné verzi na děkanát k rukám Zity Šauerové. 
v případě dotazů k volejte: 721 513 474

Slavnostní PROMOCE 2020

Informace o průběhu slavnostních promocí absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia Fakulty umění a designu 2020.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021 byl zveřejněn.

Imatrikulace pro 1. ročník bakalářského studia FUD zrušena

Milé studentky, milí studenti prvního ročníku bakalářského studia, dovolujeme si Vás informovat, že slavnostní imatrikulace, která se měla konat dle harmonogramu FUD dne 8. 10. 2020 je ZRUŠENA, a to s ohledem na současný vývoj epidemiologické situace.
Imatrikulační slib podepíšete na studijním oddělení fakulty od 5. 10. 2020.

Komentovaná prohlídka výstavy V kůži Robinsona / Topičův salon

Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Zdeny Kolečkové: V kůži Robinsona a následnou přednášku na téma vztahu lidí a rostlin v urbánním prostoru. Prohlídka autorky s kurátorkou s následnou přednáškou Alexandry Střelcové se uskuteční ve čtvrtek 10. září od 17 hodin.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V DŮSLEDKU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Parter - Opomíjený prostor Masarykovy ulice / Dům umění Ústí nad Labem

Kresba-malba-figura / Večerní kurzy figurální malby a kresby

http://vecernikurzy.ujep.cz/

Letní sklizeň FUD 2020

FUDSTREAM - Extrémní přednášky pro extrémní dobu

Studijní obory