On-line výuková platfroma FUD

Studenti se mohou do systému přihlásit pomocí přístupových údajů do STAG. Návod pro používání: http://it.fud.ujep.cz/navody/elearning/

Odkaz na stránky e-learningu FUD najdete zde: https://vyuka.fud.ujep.cz

Novinky

Ediční plán 2020

Na základě hodnocení ediční komise ze dne 25. 3. 2020 děkan fakulty schválil ediční plán pro rok 2020 a finanční podporu Velkým edičním grantem pro celkem 10 publikací.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY 2020

Žádosti je možné podávat do 30. 4. 2020
Žádosti, prosím, podávejte v tištěné verzi na děkanát k rukám Zity Šauerové a dále v  elektronické verzi formuláře na níže uvedený mail
Kontakt: zita.sauerova@ujep.cz / MT: 721 513 474

ČELEM K UMĚNÍ

Cyklus přednášek pro širokou veřejnost, pořádaný Fakultou umění a designu UJEP. 
PROGRAM

PŘÍKAZ REKTORA 1/2020 K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI EPIDEMIE KORONAVIRU V ČR

Vážení zaměstnanci, Vážení studenti,

dle Příkazu rektora č. 1/2020 K aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru v ČR se ruší s okamžitou platností a do odvolání na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veškerá výuka v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku a Teen Age University.

FUDSTREAM - Extrémní přednášky pro extrémní dobu

Kurátorská studia / deadline přihlášek

Photography — Fine Art / Deadline přihlášek ke studiu / 30. 4. 2020

Studijní obory