Vernisáž výstavy “Eva Pejchalová – Podoby spolupráce”

8. 1. – 1. 2. 2020
Galerie 2 DUÚL
(Masarykova ul. 14, Ústí n. L.)

Eva Pejchalová se v rámci disertačního projektu zaměřuje na oblast umění spolupráce, ve které se zabývá sociálně angažovanými projekty v úzkém okruhu svých blízkých. Skrze interaktivní situace zkoumá možnosti spolupráce a participativní přístupy v umění s ohledem na konkrétní mezilidské vztahy. Připravovaný projekt zobrazuje odlišné životní formy a zkušenosti jedinců, se kterými autorka navázala různé podoby spolupráce. V průběhu realizace projektu využívá při sbírání materiálu digitální média, ale v konečné fázi uplatnila tradiční vizuální prostředky. Výsledky své tvůrčí práce představí výstavou pod názvem Podoby spolupráce.

pozvánka

www.duul.cz