Virtualita / Invalidovna

Dne 5. září bude od 18 hodin v Invalidovně zahájena skupinová výstava VIRTUALITA, která akcentuje problematiku, do jaké míry virtuální prostor dokáže ovlivnit naši reálnou identitu a za jaké hranice jsme schopni zajít v rámci budování té nehmotné, virtuální. Přes všudypřítomnou technizaci světa, která prostupuje i do světa umění autoři nabádají k vystoupení z komfortních zón virtuálního světa. Výstavu organizuje kreativní platforma 3 Kurátorek.

Sami autoři prožili dospívání v době, která je čím dál tím více ovlivňována internetem, novými médii a sociálními sítěmi. Tyto tendence se vměšují i do jejich umělecké tvorby, každý z nich využívá k tvorbě zcela odlišné umělecké vyjadřovací prostředky, a proto byli osloveni k účasti na zářijové výstavě. Reflexe aktuální situace z různých perspektiv, kdy vystavené umělecké projekty tematizují svět počítačů a internetu, vedou k uvědomění, jak proměňují náš život i okolní svět.

Výstava reflektuje zpětné působení počítačové a internetové kultury na náš každodenní život a proces určité manipulace společnosti, zároveň obsahuje uvědomění, že je technizace světa a orientace v ní důležitá a nepostradatelná. Ve svých dílech i samotní autoři odkazují až nabádají k vystoupení z komfortních zón virtuálního světa. Tak poukazujeme, jak se virtuální a technický svět propojuje s tím uměleckým, tudíž jak se neskutečné situace prolínají s každodenní realitou.

Na výstavě VIRTUALITA se podílí 6 mladých autorů. Je jimi Filip Hauer, Kristýna Šraierová, Simona Patelisová, Anna Roubalová s Annou Wyrwovou a Martin Krupa.

TISKOVÁ ZPRÁVA