Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v LS 2019/2020

Fakulta umění a designu vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v letním semestru 2019/2020.

Termín 1. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ proběhne 22. 10. 2019. Studenti se přihlašují pomocí on-line aplikace. Přihlášky se odevzdávají od 02. 10. 2019 10:00 do 22. 10. 2019 10:00. Více informací Vám poskytne fakultní koordinátorka (kancelář 325).