Vyhlášení výsledků soutěže o vizuální styl k oslavám 30. výročí 17. listopadu 1989

SOUTĚŽ O VIZUÁLNÍ STYL OSLAV K 30. VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1989

VYHLÁŠENÍ

Ze soutěžních návrhů komise vybrala tři nejlepší grafické návrhy.
První dva vyzvala k dopracování a 19. 6. rozhodne o tom, který bude v závěru realizován.

Na prvních třech místech se umístili:
návrh 01 / autorka Monika Rašková / 5 hlasů / 1 místo
návrh 07 / autorský tým Juliána Sedláková a Oleg Zářecký / 4 hlasy / 2 místo
návrh 02 / autorka Anna Jiskrová / 2 hlasy / 3 místo

Vítězům gratulujeme a prosíme je, aby se dostavili na děkanát do kanceláře č. 232 za MgA. Martinou Liškovou k vyřízení stipendia. 


Zápis ze zasedání hodnotící komise soutěže na vytvoření loga/značky a návrhu vizuálního stylu k akcím při příležitosti oslav 30. výročí 17. listopadu s názvem 1989–2019 třicet…

Do termínu 31. 5. 2019 do 16.00 bylo na děkanát FUD UJEP doručeno 8 obálek se soutěžními návrhy.

V den zasedání komise 3. 6. 2019 byly obálky otevřeny, návrhy zkontrolovány, zda splňují podmínky soutěže, anonymitu a byla jim přidělena číselná označení 01 až 09 (jedna obálka obsahovala dva soutěžní návrhy).

V soutěžní komisi zasedli prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (předseda komise), MgA Marcel Mochal, doc. ak. mal. Otakar Karlas, MgA František Kast, MgA Jakub Štěpánek, Ph.D. Průběh hodnocení zaznamenal tajemník komise MgA Jan Hora

V úvodu prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. stanovil priority požadavků na návrhy logotypu a vizuálního stylu. Byla shledána vysoká kvalita soutěžních návrhů. Následovala debata nad jednotlivými návrhy, následně členové komise provedli hodnocení, kdy každý člen měl k dispozici 3 hlasy, které přiřadil k soutěžním návrhům.

Návrhy, bez hlasů:

návrh 03 / autorka Natálie Švehlová
návrh 04 / autorka Natálie Portíková
návrh 05 / autorka Lucie Benešová
návrh 06 / autorský tým Juliána Sedláková a Oleg Zářecký
návrh 08 / autorka Karolína Gemelová
návrh 09 / autorka Nataliya Vaynahiy

Návrhy, které získaly hlasy:
návrh 01 / autorka Monika Rašková / 5 hlasů / 1 místo
návrh 07 / autorský tým Juliána Sedláková a Oleg Zářecký / 4 hlasy / 2 místo
návrh 02 / autorka Anna Jiskrová / 2 hlasy / 3 místo

které byly doporučeny komisí s výhradami zadavateli jako možné k realizaci.

(Někteří členové komise nevyužili všechny hlasy.)

Děkan vyhlásil výsledky soutěže a autorům návrhů 01 a 07 umístěným na prvním a druhém místě tlumočil doporučení komise, která je požádala o dopracování podle připomínek vzešlých z průběhu hodnocení do termínu 19. 6. 2019.

3. 6. 2019 zapsal
MgA. Jan Hora