Vyhlášení voleb do AS UJEP

Volby do Akademického senátu UJEP se blíží, proběhnou 11. 12. 2019. A o co se vlastně jedná? Volební období senátu je tříleté. Tzv. “Velký senát” při měsíčních zasedáních projednává agendu na úrovni univerzity, tudíž senátor reprezentuje zájmy jak své fakulty tak také obecně univerzitní. Na zasedáních jsou schvalovány různé dokumenty, např. rozpočet univerzity, strategické materiály fungování UJEP. Jak je patrné, práce v akademickém senátu univerzity je velmi důležitá, a je potřeba ji brát odpovědně. Za FUD budeme volit zástupce z řad studentů (2x) a akademiků (3x).

“Proč být senátorem AS UJEP Jsem v senátu jeden rok. Co jsem mezi tím poznal? Že jde uvnitř o složitější strukturu než známe z naší fakulty. Zájmových skupin je mnoho a pokud vás zajímá hlubší znalost fungování jediné univerzity v kraji a chtěli byste do ní přinést svůj pohled, máte tímhle malou, ale máte šanci. Senát UJEP totiž projednává už připravené dokumenty, které vám jako senátorům dojdou předem k nastudování. Ty jsou připravené různými podskupinami jako např. ekonomická komise, komise pro kampus, etická komise a ze zasedání prorektorů. Je záhodno se tedy jako např. Lucie Voříšková z FUD zapojit do některé z komisí. Jako senátor reprezentujete ne tolik sebe, ale hlavně zájmy fakulty a to především ty, které zastupuje malý senát tj. AS FUD. Instituce senátu přímo volá po aktivních lidech, kterým není jedno, jak se univerzita vyvíjí a stojí za to prezentovat naší fakultu mezi chladnějšími postoji ostatních.”

MgA. Jiří Dvořák
asistent ateliéru Aplikované a reklamní fotografie, senátor AS UJEP

POKYNY A HARMONOGRAM