Výzva k zasílání příspěvků na mezinárodní konferenci o zvukové ekologii

CENSE Annual Conference
MURMURANS MUNDUS: Sonic Ecology and Beyond
3. 10. – 5. 10. 2019

Deadline pro přihlášení: 31. 7. 2019 / e-mail: murmurans@gmail.com

Zveme vás k účasti a k přihlašování příspěvků i audio performancí na mezioborové konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond, zaměřené na aktuální problematiku zvukové ekologie, vnímané z perspektivy umění a společenských i přírodních věd. Cílem konference je přispět k mezinárodní diskuzi o tématech jako je zvukové znečištění, možnosti interpretace a manipulace zvukového prostředí či možnostech reflexe ,zvukové ekologie” ve vzdělávacím procesu. 

Konference navazuje na zakládající mezinárodní konferenci Středoevropské společnosti pro zvukovou ekologii CENSE, která se uskutečnila v Budapešti na přelomu listopadu a prosince 2018. 

Konference je otevřena teoretickým i praktickým referátům, analýzám, prezentacím o konkrétních uměleckých i výzkumných projektech a zprávám, souvisejícím s tématem akustické ekologie i příbuzných oborů. 

Tématické bloky konference: 

 • Zvuk jako zdroj informace a prostředek změny životního prostředí
  Zvukové prostředí coby indikátor kritického stavu světa a nutnosti proměny našeho vztahu k němu. 
 • Kontext jako jeden z parametrů interpretace zvuku
  Význam sociálního kontextu pro naši schopnost naslouchat a porozumět zvuku. 
 • Zvuk jako vnitřní zkušenost
  „Zvuková ekologie“ jako možnost proměny našeho vztahu ke světu v umění i ve vědě. 
 • Zvuk a výchova: zvuková gramotnost
  Naslouchání jako důležitá součást výchovy a vzdělávání. Zvukový aktivismus. 
 • Design a zvuk
  Souvislosti mezi architekturou, urbanismem, designem a akustikou.

Zaměření těchto tematických bloků je vymezeno rámcově, příspěvky mohou být předneseny jako čtený text, dáváme však přednost volné prezentaci. Na konci každého bloku bude diskuze s přednášejícími. Vedle konferenčních příspěvků vyzýváme také k zasílání návrhů k realizaci audio performancí. 

Podrobnější informace na http://murmurans.ujep.cz