Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
zahájení: 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Jarek

2018
instalace, kombinovaná technika

Objekty, artefakty a materiály naplněné osobní historií autorka komponuje skrze obecně známý fenomén bufetových stolků-místa, ve kterém se veškerá lidská interakce pramenící ze společného stravování sráží do jednoho bodu bílé zdi.

 

Barbora Čápová (1987) vystudovala magisterské studium v ateliéru Performance u Jiřího Kovandy a v současné době pracuje na své disertační práci pod vedením Lenky Sýkorové. V aktivní tvůrčí činnosti se soustředí především na osobní historii a podvědomí jako nejsilnější spouštěč vizuálních vzpomínek. Tyto strategie využila při samostatné výstavě INKA v roce 2018 v pražském Altánu Klamovka a dále na mnoha společných výstavách: Pro tebe i pro sebe téhož roku v Galerii Jelení, Nikdy nebylo lépe v Galerii AVU (2015) či Od podlahy v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem (2015). Od počátku magisterského studia se věnuje taktéž teorii. Během studijních let přispívala do odborných periodik jako Čtrnáctideníku současného umění ATELIÉR, magazínu ARTALK či Czechdesign, kde je aktivní autorkou dodnes. Ve svém doktorském studiu se věnuje současnému postavení fenoménu umělce-kurátora v návaznosti na digitální technologie, které promítá do svých přednášek a odborných textů.