Novinky

Čelem k umění / Jan Čumlivski

Nový semestr zahajujeme renesančním hostem Janem Čumlivskim. Grafický designer, typograf, písmomalíř a umělec, mnohokrát oceněný za grafickou úpravu publikací a podílející se na festivalu Tabook. FUD UJEP — 4.patro — AULA 537 — 16.30

Signal Festival / Open Call

Signal Festival a PrusaLab společně vyhlašují výzvu k vytvoření umělecké instalace pro 8. ročník Signal Festivalu, který proběhne od 15. do 18. října 2020.

Anders Flodin / Zvukové odrazy / Sound Reflections 

Desátý díl z cyklu prezentací soudobé zvukové tvorby na pomezí hudby a výtvarného umění, které uvádí studenti a pedagogové z ateliéru Time-Based Media FUD UJEP. 
Anders Flodin – Excavating time / 19. 2. 2020 → 17 hod → DUÚL

Velký ediční grant 2020

Výzva autorům k podání žádostí o Velký ediční grant (určený pro členy akademické obce FUD k pokrytí výrobních nákladů na vydání publikace).

OPEN CALL – konference

Otevřená výzva na zasílání návrhů příspěvků na mezinárodní konferenci “PERSPECTIVES: Educational Aspects of Technologies of Imaging in the Perspective of Visual Literacy”

→ výzva / open call konference ke stažení 
Abstrakty příspěvků v anglickém jazyce a v uvedeném formátu zasílejte do 20. března 2020 na e-mail: adela.machova@ticass.eu.

Odevzdání písemných přihlášek ke Státním závěrečným zkouškám v roce 2020

Den 13. 3. 2020 je termínem pro odevzdání písemných přihlášek ke Státním závěrečným zkouškám z dějin umění v roce 2020 (na studijní oddělení FUD).

Úspěchy FUD 2020

Gratulujeme oceněným a nominovaným studentům, absolventům a pedagogům Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. 

PŘIHLÁŠKY DO MAGISTERSKÉHO STUDIA

Kurátorská studia / deadline přihlášek

OLIVER RESSLER / NO FUTURE IS CANCELLED / DUÚL

Čelem k umění / přednášky pro veřejnost

Studijní obory