Novinky

FUD vydal monografii zabývající se aspekty výuky umění na uměleckých školách

Kolektivní monografii s názvem „Umění, tvorba a edukace. Specifika současné výuky teorie umění a designu na vysokých uměleckých školách“ editorky Kateřiny Dytrtové vydalo v loňském roce nakladatelství FUD UJEP. Kniha se zabývá aspekty výuky umění na uměleckých školách a její krátkou recenzi přineslo také červnové vydání časopisu Art Antique.

Děkanka fakulty Zdena Kolečková vystavuje na mezinárodní výstavě Skupinová terapie: Sbírky v dialogu

Výstava Skupinová terapie v Galerii hlavního města Prahy představuje kolem 80 děl 46 umělců, je dialogem, setkáním, výměnou uměleckých myšlenek a konceptů a spojením uměleckých děl ze dvou různých kolekcí. Majetek – a nedávné akvizice – sbírky Galerie hlavního města Prahy jsou zde shromážděny s díly z Art Collection Telekom, kterou Deutsche Telekom zahájila v roce 2010 za účelem propagace a sběru současného umění z východní a jihovýchodní Evropy.

Call for papers – studentská konference EX ARTE

Studentky Semináře dějin umění při Masarykově univerzitě v Brně zvou k zasílání přihlášek na Studentskou odbornou konferenci, která proběhne v Brně 21. – 22. listopadu 2024. Letošním tématem je transdisciplinární přístup a možnosti spolupráce oboru s jinými vědními disciplínami. Otevřená je studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia všech kateder dějin umění a vizuálních studií, jako prostor, kde se nekompetitivním způsobem můžeme setkat, prezentovat a diskutovat výsledky práce a hledat společný metodologický jazyk naší generace. Deadline přihlášky na konferenci je stanoven na 22. září. 

LENKA SÝKOROVÁ ZAHÁJILA VÝSTAVU DOROTY SADOVSKÉ ZELENÉ TĚLO V ORAVSKÉ GALERII

Pedagožka FUD UJEP,  docentka Lenka Sýkorová, kurátorsky připravila sólo výstavu Doroty Sadovské s názvem Zelené tělo pro Oravskou galerii. Výstava je do 6. 10 zpřístupněna ve Velké výstavní síni Župného domu v Dolnom Kubíne. Součástí přípravy a otevření výstavy byla i odborná praxe pro studentku z prvního ročníku studijního programu Kurátorská studia Nicole Langrovou.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS MARIJE GRINIUK / VIDEO PŘEDNÁŠKY

V rámci Přednáškového cyklu Marije Griniuk vedeného v letním semestru ak. roku 2023/24 bylo vytvořeno šest video přednášek, které jsou nyní zpřístupněné na novém playlistu YouTube. Jejich realizace byla podpořena rámci projektu „Umění/podnikání: umělec, kurátor a umělecký manažer“, reg. č. 0316000033 za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky a dále z projektu PPSŘ 2024 – Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání realizovaného formou blended learning na FUD UJEP. Řešitelkou projektů je doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. 

FASTFUD #24 / LETNÍ ŠKOLA FUD

Nastražte uši, nový díl FASTFUD podcastu je pro každého kdo kreslí, maluje, navrhuje a nebo chce všechny tyto ušlechtilé činnosti začít dělat naplno a neměl na to dosud čas. Právě pro vás nabízíme sedm uměleckých, designérských a grafických kurzů napříč našimi ateliéry v rámci Letní školy FUD, která se uskuteční 19. 7. – 23. 8.

 

Mezinárodní sympozium porcelánu KEEP IN TOUCH

Mezinárodní porcelánové sympozium KEEP IN TOUCH, které se koná již od roku 2010 a je organizováno Fakultou umění a designu UJEP s podporou Uměleckoprůmyslového musea v Praze, zve na WORKSHOP WEEKEND. Přímo v Dubí budete moci od pátku do neděle 26.–28. července 2024 navštívit zdarma prezentace mistrů keramického řemesla i přednášky teoretiků. 

Letní škola FUD 2024

Výstava CVRLIKAT. UMĚNÍ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

FUD SLAVÍ 30 LET SVÉ EXISTENCE!

2. KOLO PŘIJÍMAČEK PRO OBOR KURÁTORSKÁ STUDIA

Sympozium KEEP IN TOUCH

DUÚL = FUD

FastFUD podcast

E-learningová platforma FUD UJEP

E-learningový systém naleznete na adrese e-vyuka.fud.ujep.cz . Přihlášení do systému se provádi pomocí přístupových údajů (EduID), stejně jako do systému STAG.