Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
vernisáž / zahájení - 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Dany Josue Vigil Avilés

Overshadowed

2019
Van Dyke tisk (technika v temné komoře). Digitální kresna, ručně psané písmo. 21x30 cm

Austin Kleon ve své knize “Steal like an artist” zve k výzkumu života lidí, které obdivujete. Ne jen kvůli jejich dílu, ale i k jejich soukromému životu jako způsobu, jak pochopit jejich kreativní proces. První, ke komu jsem se obrátil, byl Henri Cartier-Bresson.  V trajektorii jeho života jsem objevil jeho druhou manželku Martine Franck. Zamiloval jsem se do její práce a divil se, proč jsem o ní nic nevěděl. Připouštím svou nevědomost. Kousek po kousku jsem se začal zajímat o další fotografky, které byly historií přehlédnuty. Zvláště, ačkoli ne výhradně, ty, kterým se to stalo kvůli vztahu s fotografem. Časem jsem se od těchto žen mnoho naučil a to, že jsem je poznal, mi otevřelo nový svět dříve nepoznané fotografické řeči. Toto je vyjádření mojí úcty k nim. Děkuji vám, Martine, Gerdo, Vivian, Lolo a Lucie.

 

Dany Vigil (1985) se narodil v San Salvadoru v Salvadorské republice. V současnosti žije v Ústí nad Labem. Absolvoval bakalářské studium grafického designu na Univerzitě Dona Bosca v San Salvadoru na Fakultě grafického a průmyslového designu. Později navštěvoval kurzy techniky zvukového záznamu pro film a studia mezikulturní komunikace poskytované nadací Pestalozzi Children’s Foundation (Trogen, Švýcarsko) sponzorované UNESCO (Swiss Commission). V současné době je studentem magisterského programu Photography and Time-based Media na FUD UJEP v Ústí nad Labem, který vede prof. Zdena Kolečková.

Hlavními tématy jeho tvorby jsou paměť a její nedefinovatelná hranice s fantazií; lidské vztahy, zejména rodinné; anebo témata izolace a odcizení.