Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
vernisáž / zahájení - 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Filip Krampla

Absolvent ateliéru Produktový design

http://krampla.cz/

Sokui

2018

Díky použití tradiční japonské techniky lepení dřeva pomocí rýže vzniká nábytek s respektem ke dřevu, šetrný ke zdraví a citlivý k přírodě.