Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
vernisáž / zahájení - 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Helena Patelisová

Absolventka ateliéru Design keramiky

http://studiowrinkle.com/

Kolekce Maskoti

Muchomůrka, Raketa, Žralok
2017
porcelán, lití, lepení, modelace

producent Studio Wrinkle

foto: Pavel Matoušek