Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
vernisáž / zahájení - 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Jakub Korselt

Sekvence

2018
animované video (1080p)

Melancholická metafora proudu materiálního světa, jeho proměny a recyklace.

Unknown

2017
animované video (1080p)

Fragmenty s nejasným popisem místa. Dílo se skrze tyto výjevy snaží divákovi zprostředkovat subjektivní pocit odcizení v anonymním prostředí města, které jsem v době jeho vzniku bezprostředně zažíval.

Pioneer

2014
animované video (720p)

Cesta sondy Pioneer napříč prostorem a časem nemusí končit, jak by se mohlo zdát.

 

Jakub Korselt (1988) je absolventem ateliéru Digitálních médií Michaely Thelenové na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Autor převážně experimentuje s videem a pohyblivou grafikou. Své práce vystavoval na festivalech, jako jsou Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, London Short Film Festivalu (LSFF), nebo na přehlídce animovaného filmu v Olomouci. V současné době se ve svém zaměstnání nadále věnuje animaci a videu. Ve své volné tvorbě experimentuje s výrazovými prostředky digitální animace.