Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
zahájení: 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Cestovní prostor

2015
instalace/objekt, kombinované technika, lamino deska, piánový pant, klobouková guma
250 cm x 160 cm x 30 cm

Instalace / objekt Cestovní prostor reflektuje mimořádná opatření, která nás fixují na reálné prostory našich bytů a pracoven na jedné straně a virtuální prostory webu a 3D modelovacích nástrojů na straně druhé.

Práce odkazuje k fascinaci neomezeným a v principu bezrozměrným virtuálním prostorem (konkrétně k úvodní, základní, prázdné scéně 3D modelovacích nástrojů, která je pro mne přes všechny možnosti virtuální reality nejzajímavější) a k fascinaci stejně neomezeným a v principu také bezrozměrným prostorem naší každodenní skutečnosti.

Prostor v cestovním balení připomíná svou formou přenosný, rozkládací obraz / oltář. Jedná se v podstatě o rozkládací karteziánský prostor. Je výhledem a exkurzem do čistoty prázdného prostoru, možností nekonečna a uchopitelnosti neviděného. Tedy problematiky, kterou dlouhodobě má práce sledovala a sleduje.

 

Jaroslav Prokeš (1977)  prověřuje prostředky site-specific instalací možnosti čistého prostoru. Jeho na první pohled minimalistické realizace poukazují prostřednictvím široké škály médií na specifické vlastnosti prázdného prostoru v umění, dematerializaci díla či ztráty informace v něm. Jaroslav Prokeš vystudoval ateliér Skla v architektuře u prof. Mariana Karla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Doktorská studia absolvoval v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem, kde byl jeho školitelem doc. Daniel Hanzlík. V současnosti pracuje jako odborný asistent v ateliéru Vizuální komunikace na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Pravidelně vystavuje od roku 1996.