Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
zahájení: 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Yes name 1

2018
objekt, sklo, beton,  25 x 47 x 19 cm

Yes name 2

2019
objekt, sklo, beton, 10 x 65 x 19 cm

Yes name 3

2019
objekt, sklo, beton, 11 x 62 x 19 cm

Yes name 4

2017
objekt, sklo, beton, 24 x 60 x 23 cm

Yes name 5

2017
objekt, sklo, beton, 7 x 39 x 43 cm

Yes name 6

2017
objekt, sklo, beton, 14 x 57 x 15 cm

 

Luba Bakičová (1985) je absolventkou ateliéru Skla Ilji Bílka na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Autorčina trojrozměrná díla mají rysy exaktního, objektivního experimentu. Metodicky prověřuje chování  materiálů, jejich vlastností v extrémních situacích a jejich fyzikální proměny často na bázi destrukce. V objektech využívá žáruvzdorných materiálů v kombinaci se sklem. Sklo přestává zde být reprodukčním materiálem a stává se v průběhu experimentu médiem, aktivně dotvářejícím autorčiny výtvarné záměry.