Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
zahájení: 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

32nd July

2020 (work in progress)
série fotografií, skenované černobílé negativy, 60x47cm

Na základě rodinné kroniky jsem navštívila místa, kde se narodili a vyrůstali moji prarodiče. Co jednou bylo rodinný dům, je nyní strom, louka, dům někoho jiného nebo smetiště. Na druhou stranu tyto krajiny ukazují více než pouhé krásné místo. Označují demografický a společenský vývoj, který v tomto regionu proběhl v posledních 60 letech. Vystavené fotografie byly pořízeny na místech Koljani a Prosjek v Bosně a Hercegovině.

 

Marija Mandić (1990) se narodila v Novém Sadu v Srbsku a v současnosti žije v České republice. Bakalářské studium absolvovala na Akademii umění v Novém Sadu v ateliéru New Visual Meda. Poté byla přijata do magisterského programu Photography and Time-based Media na FUD UJEP v Ústí nad Labem, kde v současnosti studuje doktorský studijní program Vizuální komunikace.

Během studia byla oceněna Galerií Matica Srpska Akademiíí umění v Nové Sadu za skvělé výsledky na poli umění (2013) a Nadací Mali Princ za mimořádné výsledky na poli hudebního, výtvarného a dramatického umění (2014). Rovněž získala postgraduální stipendium “Dositeja” Fondu Ministerstva mládeže a sportu Srbské Republiky pro mladé talenty a grant v rámci studentské soutěže na UJEP v Ústí nad Labem podpořený MŠMT.

Zúčastnila se řady skupinových výstav, projektů a workshopů a realizovala dva kurátorské projekty. Ve své tvorbě pracuje převážně s fotografií a videem a zabývá se otázkami paměti, prostoru, vztahem soukromého a veřejného a okamžiky proměn.