Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
vernisáž / zahájení - 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Markéta Kinterová

Jejím úkolem je zvýšit informovanost veřejnosti o vážné povaze tohoto problému

2020
instalace, potištěná billboardová role 120 cm x 25 m

Prostorem se táhne nekonečný pruh vizuality, billboardové role 25 metrů dlouhé, která je součástí každodenní dávky informací nebo emocí, chcete-li. Fotografie a vizuální motivy odráží zjištění, že jako společnost procházíme procesem kolektivní halucinace, protože to, čím jsme se rozhodli vědomě obklopovat, musí být zaručeně smyšlené. A pokud tomu tak není, je zde akutní potřeba na to reagovat.

Instalace vychází z motivů autorské knihy Kam oči, tam hlava, která reaguje na to, jaké vizuální strategie jsou ve veřejném prostoru uplatňovány. Skrze experimenty s knihou a formátem billboardu a skrze pozorování vybraných motivů pojednává o dystopii postkapitalismu a v textové části se zamýšlí nad tím, jaká je zkušenost s veřejným prostorem dneška, ať už ta skutečné fyzická, či ve svých důsledcích doposud neověřená – virtuální.

Autorská kniha vyšla jako umělecká část disertační práce s názvem Opoziční čtení veřejného prostoru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

 

Markéta Kinterová (1981) se věnuje konceptuální fotografii, často s přesahy do veřejného prostoru. Vystudovala fotografii v atelieru Fotografie u Pavla Baňky na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Její autorská kniha Kam oči, tam hlava vyšla v NAMU (Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze) jako umělecká část disertační práce s názvem Opoziční čtení veřejného prostoru, kterou v minulém roce obhájila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 2016 vede ateliér dokumentární fotografie na FAMU. Má za sebou řadu samostatných i skupinových výstav. Je šéfredaktorkou časopisu Fotograf a uměleckou ředitelkou stejnojmenného pražského festivalu. V roce 2005 se stala laureátkou Ceny Exit/ soutěže pro české a slovenské studenty vysokých uměleckých škol.