Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
zahájení: 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

Projekt pojednává o možnostech vyjádření obrazných představ. Jedná se o započatý dlouhodobější projekt, který se skládá z tázacích vět snového typu. Přesněji řečeno z nepravých podivujících otázek, jež odpovědi zpravidla nevyžadují. Tyto jazykové obraty ve své snovosti a absurditě jsou odlehčenou formou přeneseny do jednotlivých objektů cyklického či interaktivního rázu.

Když spím, žiji?
Když kýchnu, mám kontrolu nad tělem?
Když se dívám do slunce, je vše jasnější?
Když spadne vločka, taji?
Když se dívám na hodinky, je to opravdový čas?
Když . . .

 

Markéta Oplištilová (1992) je absolventkou ateliéru Přírodních materiálů u Roberta Vlasáka na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Studovala také v ateliéru Sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vzniknul i tento projekt Snové obraty. Autorka ve svých projektech pracuje s termíny: člověk, místo, čas a prostor. Její prostorová díla či instalace jsou často spojena s přesahem do site specific. Absolvovala stáže v oboru sochařství v Brně, ve Florencii a v Edinburghu.

Snové obraty / Když letím nad oblaky, sním?

2017
instalace, bublifuk, ocel, elektrotechnika, látka

Snové obraty / Když mrknu, ztratí se mi obraz?

2017
instalace, dřevěná káča, lupa, ocel, sokl