Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
zahájení: 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Absolventi ateliérů Grafický design I a Grafický design II

Vizuální styl divadelních her divadla Masopust

2009–2019

Série plakátů a divadelních programů.

foto: Filip Šach, absolvent ateliéru Fotografie

https://filipsach.cz/plakaty/