Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
vernisáž / zahájení - 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Monsters – Michaela Labudová, Pavel Frič

Absolventi ateliérů Grafický design I a Grafický design II

Vizuální styl divadelních her divadla Masopust

2009–2019

série plakátů a divadelních programů

foto: Filip Šach, absolvent ateliéru Fotografie

https://filipsach.cz/plakaty/