Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
zahájení: 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Studie k archeologii

2017–2018
instalace 12 analogových fotografií

 

Petr Košárek (1987) během svého magisterského studia na FUD UJEP v Ústí nad Labem (v ateliérech Fotografie a Intermediální tvorba) absolvoval roční zahraniční stáž na neapolské Accademia di Belle Arti. Od té doby zaujímá v jeho tvorbě, kterou je možné charakterizovat pojmy jako anachroničnost, příroda vs. umělost a původnost vs. techničnost, podstatné místo propojování fotografie a sochařství. Od roku 2017 pracuje jako fotograf Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.