Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
zahájení: 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Absolvent ateliéru Vizuální design

vollends

2020

Vizuální styl galerie představující současné autory z oboru grafického designu a typografie.

https://vollends.com