Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
vernisáž / zahájení - 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Petr Pščolka

Absolvent ateliéru Vizuální design

vollends

2020

Vizuální styl galerie představující současné autory z oboru grafického designu a typografie.

http://vollends.com