Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
vernisáž / zahájení - 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Štimtim

Marek Štim, Radek Timoftej
Absolventi ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie

https://www.stimtim.cz/

Kampaň pro firmu WOOX.cz

2016–2018