Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
zahájení: 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Marek Štim, Radek Timoftej
Absolventi ateliéru Reklamní a aplikovaná fotografie

https://www.stimtim.cz/

Kampaň pro firmu WOOX.cz

2016–2018