Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
zahájení: 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Absolvent ateliéru Design interiéru

https://tomasbem.com/

Elke

2013 
dětské židle

foto: Juliana Vlčková