Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
vernisáž / zahájení - 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Zuzana Kubelková

Smoothie

2018
tavené skelné vlákno, technika autora


foto: Gabriel Urbánek

Cop a Fiber

2017
tavené skelné vlákno, technika autora


foto: Gabriel Urbánek

Polyp III

2017
tavené skelné vlákno, technika autora


foto: Gabriel Urbánek

Fiber

2017
tavené skelné vlákno, technika autora


foto: Gabriel Urbánek

Biorhythm

2017
foukané sklo, tavené skelné vlákno, technika autora


foto: Gabriel Urbánek