Dream Team
Virtuální výstava v prostoru Armaturka
zahájení: 29. 4. 2020

Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Smoothie

2018
tavené skelné vlákno, technika autora


foto: Gabriel Urbánek

Cop a Fiber

2017
tavené skelné vlákno, technika autora


foto: Gabriel Urbánek

Polyp III

2017
tavené skelné vlákno, technika autora


foto: Gabriel Urbánek

Fiber

2017
tavené skelné vlákno, technika autora


foto: Gabriel Urbánek

Biorhythm

2017
foukané sklo, tavené skelné vlákno, technika autora


foto: Gabriel Urbánek