Další akce

Na podzim jsme uskutečnili putování po sudetských koutech (Most - Důl Bílina - Chemopetrol Litvínov - Odkaliště Venuše - Zámek Jezeří - Mariánské Radčice - Rudolice v Horách - Lesná). Toto putování se pak stalo inspirací a východiskem pro náš pokoj v rámci umělecké přehlídky ateliérů vysokých uměleckých škol POKOJE IV v Praze.