Další akce

Digitální média opět v terénu. Tentokráte jsme navštívili další místa našeho příhraničí: Přestanov-Dubí-Cínovec-Komáří vížku. Tradičně jsme řešili témata historická, ekologická, politická a z mnoha pohledů se dotkli bývalých Sudet.