Další akce

Milé setkání v Ústí s Ateliérem I z Katedry intermédií a multimédií VŠVU v Bratislavě, s vedoucím ateliéru doc. Mgr. Antonom Čiernym, asistentem ateliéru MgA. Matějem Smetanou a jejich studenty. Ateliér zde uskutečnil zhruba týdenní workshop zaměřený na projekty do veřejného prostoru.