Diplomky (obhajoby a dokumentace)

11. 6. 2012 Ateliér Digitální média má první absolventy bakalářského studia - Petru Sklenářovou a Žanetu Seidlovou.