Výstavy ateliéru, účast na výstavách, ohlasy atd. (naleznete zde výběr výstav a akcí, všechny aktivity jsou zaznamenány v archivu aktualit)

Výstava Obraz elektronický byla prezentací aktuálních děl studentů Katedry elektronického obrazu, která je jednou z nejprogresivnějších částí Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra je složena ze čtyř ateliérů zabývajících se volným uměním. Jedná se o ateliéry Performance, Interaktivní média, Digitální média a Time-based Media. Studenti zde propojili své práce s prostorem klubu Podnik a vytvořili tak jedinečné instalace. https://www.facebook.com/events/544997288974634