Výstavy ateliéru, účast na výstavách, ohlasy atd. (naleznete zde výběr výstav a akcí, všechny aktivity jsou zaznamenány v archivu aktualit)

Ateliér Digitální média se představil v rámci projektu POKOJE V, pátého ročníku site-specific přehlídky mladého umění, která zároveň funguje jako konfrontace vybraných ateliérů vysokých uměleckých škol v České republice. Akce se uskutečnila v paláci v Cihelné ulici na Malé Straně v Praze. Projekt s názvem Perník z Ústí, stejně jako v minulém roce, vzešel z ústeckého kraje a Ústí nad Labem a dotkl se dalšího palčivého tématu.