Výstavy ateliéru, účast na výstavách, ohlasy atd. (naleznete zde výběr výstav a akcí, všechny aktivity jsou zaznamenány v archivu aktualit)

Ateliér Digitální média se představil v rámci projektu POKOJE VII, sedmého ročníku site-specific přehlídky mladého umění, která zároveň funguje jako konfrontace vybraných ateliérů vysokých uměleckých škol v České republice. Akce se uskutečnila v paláci v Hybernské ulici v Praze. Tento ročník byl zastřešen tématem Ozvěna. Hlavním princip projektu na téma ozvěna se snaží pracovat s transformací ozvěny, tedy opožděného vnímání společenských a osobních událostí, vizí a rozhodnutí s dostatečným časovým odstupem. Projekt nahlíží na současnost regionu Ústí nad Labem z nadhledu budoucnosti a využívá principu prolínání současnosti s minulostí, konfrontaci a dopad společenských, ale i soukromých událostí. Region Ústí nad Labem poskytuje nepřeberné množství událostí, které plíživě ovlivňují a dlouhodobě se ozývají v tomto regionu nebo v osudu jednotlivých měst. Tento projekt se snaží vyfabulovat živou vizi mezi snem a realitou.