Výstavy ateliéru, účast na výstavách, ohlasy atd. (naleznete zde výběr výstav a akcí, všechny aktivity jsou zaznamenány v archivu aktualit)

Ateliér Digitální média byl přizván k účasti na výstavě Umění oceňovat, kterou uspořádala Společnost Jindřicha Chalupeckého v Moderní galerii AVU v Praze. Své projekty zde představili: Alexandra Naušová a Petr Kubáč, Terezie Adamová a Karolína Votýpková, Hana Kokšalová. Vystavoval zde také náš absolvent a doktorand Martin Krupa. Alexandra Naušová a Petr Kubáč: Efektivní výzkum na poli současného umění. Reagujeme na sociologický výzkum, který mapoval základní postoje k Ceně Jindřicha Chalupeckého napříč uměleckou scénou. Vytváříme vlastní výzkum, jenž se zabývá nejrůznějšími aspekty participace diváka ve výstavním prostoru. Do galerie jsme umístili čtyři bezpečnostní kamery, které snímají pohyb návštěvníků. Každý den materiál analyzujeme a výsledky zadáváme do grafů, které prezentujeme na obrazovce v galerii pomocí webové stránky http://www.efektivnivyzkumnapolisoucasnehoumeni.cz/ Terezie Adamová a Karolína Votýpková: ROZ DÁM SE. Symbolika rozřezání původní ceny ve tvaru zlatého štafetového kolíku nás motivovala k vytvoření vlastní verze. Naše „Cena“ je vyrobena z běžně dostupných PVC trubek. Použitý materiál dovoluje cenu namnožit do extrémního počtu. Dříve prestižní ocenění se tak stává jednoduše dostupným pro každého zúčastněného umělce či návštěvníka. Hana Kokšalová: Výš, dál, lépe. Video reflektuje téma soutěžení, honbu za výkonem, vítězstvím. Používá klišé převzatá z motivačních videí. Působivá, vše znamenající sousloví a samozvané pravdy o cestě k úspěchu, jsou přeloženy do češtiny a předneseny s klidnou vážností, zbaveny siláckého patosu. Postava ve videu se pohybuje na podivném objektu, nejspíš odvětrávání, nacházejícím se uprostřed zarůstajícího záhonu v prostoru terasy chátrajícího hotelu Vladimir v Ústí nad Labem.