Výstavy ateliéru, účast na výstavách, ohlasy atd. (naleznete zde výběr výstav a akcí, všechny aktivity jsou zaznamenány v archivu aktualit)

Výstava Gym Lessons představuje výběr nejnovějších prací studentů FUD UJEP. Hlavním tématem výstavy je cvičení v jeho reálné podobě, neboť všechna díla reflektují problematiku fyzického pohybu. Zároveň však název výstavy odkazuje k faktu, že díla vznikla během studia na Fakultě umění a designu UJEP jako školní cvičení. Ve všech dílech je patrná snaha o interpretaci tělesnosti a exponování těla do různých situací jako intimního individuálního projevu, ale zároveň jako socializačního procesu odkazujícího například k fenoménu učení či osvojování si širších společenských dovedností. Kurátor výstavy: Michal Koleček