Výstavy ateliéru, účast na výstavách, ohlasy atd. (naleznete zde výběr výstav a akcí, všechny aktivity jsou zaznamenány v archivu aktualit)

Výstava studentů a pedagogů FUD UJEP je vyústěním dlouhodobého projektu, který je zaměřen na site-specific v oboru výtvarné umění, design a grafický design s tématem Předlic, jako čtvrtě obytné – sociálně vyloučené a industriální – s areály několika velkých firem, vzniklými převážně ve 30. letech 20. století. Umělecké intervence do urbánního prostoru ekologicky i sociálně poznamenané průmyslové a obytné aglomerace Ústí nad Labem otevřou komunikaci a propojí vize společnosti s vizemi místních obyvatel. Z ateliéru Digitální média zde svůj projekt představili Miroslav Hašek a Libor Ptáčník. Požádali několik prostitutek, aby jim za běžnou sumu, kterou přijímají od svých klientů, nakreslily svého posledního zákazníka. Projekt se zabývá otázkou prostituce v problematické lokalitě Ústí nad Labem-Předlice.