Ateliér Fotografie

O ateliéru

Ateliér Fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byl založen v roce 1994 profesorem Pavlem Baňkou. V současné době je ateliér Fotografie pod vedením Lukáše Jasanského a odborné asistentky Silvie Milkové. Studium v ateliéru Fotografie probíhá prezenční formou na bakalářské i magisterské úrovni. Koncepčně se ateliér zaměřuje nejen na reflexi vývoje a tendencí v oblasti fotografické, ale především na širší chápání média fotografie v kontextu současného vizuálního umění.

V rámci volné tvorby studenti často překračují hranice fotografie jako takové a hledají nové cesty a inspirační zdroje v oblasti dalších uměleckých oborů. Během studia je kladen důraz nejen na rozvoj kreativních procesů, ale rovněž na zvládnutí fotografického řemesla. Výuka je orientována na práci analogovými postupy, tradiční fotografické žánry společně s digitálními technologiemi a mediální formou komunikace. Ateliér se každoročně účastní mnoha výstav a projektů v České republice a zahraničí.


[en] Department of Photography at Faculty of Art and Design at University Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem, led by Lukáš Jasanský, It has been established in 1994 by prof. Pavel Baňka. We provide both Bachelor and Master level degree studies at daily basis. Studio focuses on reviewing of developement and contemporary tendencies in photography and its position among other media. During their studies, members of the studio are not limited by the means of photography, they can expand their works to the other fields of fine art, conceptual trends, performance or even further. Students are encouraged to master their creativity as well as the craft itself. Education is oriented around both analogue and digital principes, applied in visual communication. Every year, we take part in numerous contemporary projects and exhibitions.

Vedoucí ateliéru

vedoucí ateliéru
Lukáš Jasanský
l.l.jasansky@gmail.com

odborný asistent
MgA. Silvie Milková, PhD.
silvie.milkova@gmail.com

ateliér a kabinet č. 418
tel: + 420 475 285 118
gsm: + 420 777 588 254


Facebook Ateliéru fotografie


Instagram Ateliéru fotografie


Vimeo Ateliéru fotografie


Tumblr Ateliéru fotografie


Absolventi


Web Fakulty umění a designu