Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Pavel Mrkus: Radiolaria

Samostatná výstava nového děkana FUD Pavla Mrkuse. Zahájení ve středu 28. 1. 2015 v 18 hodin v Galerii Emila Filly. Výstava potrvá do 4. března.

Výstava RADIOLARIA čerpá z inspirace stejnojmenným kmenem jednobuněčných organismů tvořících si symetrickou mřížkovou strukturu kolem osy svého středu. Tyto drobné, nesmírně vizuálně zajímavé organismy (česky se jmenují Mřížovci a jsou například součástí planktonu) Mrkuse okouzlily a staly se základem rozvíjených asociací a alegorií ústecké výstavy. Autor pro Galerii Emila Filly připravil expozici, která přímo pracuje s dotčeným galerijním prostorem, jejž transformuje do podoby black box odpovídající nejlépe jeho záměru. Ocitáme se tak v zatemnělém místě, jež nám může asociovat nejen podmořské hlubiny, ale také něco mnohem neuchopitelnějšího, přesto neustále přítomného – Vesmír. 

událost → tisková zpráva → pozvánka

Přijímací řízení do bakalářského studia

Přijímací řízení do bakalářského studia proběhne na FUD UJEP
ve dnech 10. 2. – 12. 2. 2015.

Domácí práce se přijímají dne 10. 2. 2015 v jednotlivých ateliérech od 8,30 hodin do 10,30 hodin, v budově Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem, Pasteurova 9 (Kampus).

Podrobný harmonogram přijímacích zkoušek včetně čísel místností najdete vyvěšen ve vestibulu školy v den započetí přijímacího řízení, tj. 10. 2. 2015.

Přijímací řízení do magisterského studia na FUD UJEP - Přihlášky do 27. 2. 2015

Přihlášky k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2015/2016 je možné podávat do 27. 2. 2015. Toto neplatí pouze pro studijní obor Kurátorská studia, která mají tento termín až 31. 3. 2015.

Více k informací k magisterskému přijímacímu řízení
E-přihláška ke studiu

Soutěž PROPOJENÝ SVĚT

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

PROPOJENÝ SVĚT – umění v technologiích, technologie v umění

Organizátoři soutěže považují za přínosné aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce. Schopnost kreativně myslet a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání nových cest a tím k vytváření nových děl, či technologií, dalších inovativních produktů nebo služeb. Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou. 

DEADLINE odevzání je 30. 9. 2015

podmínky soutěže a přihláška

WECHSEL / střídání

děkan střídá děkana

koncert
The Sonic Boom Foundation, DE

párty
Aid Kid DJ set a Selektiv Mutism
videomapping ateliéru time-based media

Činoherní studio, Střekov / středa 18. 2. 2015 od 19 hodin
vstup zdarma

událost

Rozvrh FUD UJEP na letní semestr 2014/2015

Rozvrh na letní semestr 2014/2015

Nabídka stáže v Českém centru Berlín

České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od března/dubna 2015.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu → Nabídka stáže v Českém centru Berlín.

Kontroverze hodnoty / Hodnota kontroverze

Vernisáž v Galerii Rampa v úterý 20. 1. 2015 v 16:00 !!!!!

Autoři projektu, který se nachází na pomezí výstavy a uměleckého díla jsou studenti 1. ročníku kurátorských studií: 

Sára Davidová, Tereza Havlovicová, Adéla Kopecká, Alena Michálková, Petra Mündelová, Markéta Nováčková, Martina Patočková, Petra Patlejchová, Petra Uhlířová, Jan Vítek a Petra Widžová.

událost

Richard Loskot: Komplexní obraz

Výstava Richarda Loskota rozvede instalaci z výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého ve Veletržním paláci. Vernisáž v nově otevřené Galerii Hraničář, Ústí nad Labem v úterý 20. 1. v 18 hodin. Výstava potrvá do 10. února.

událost

výstava AKCE_REAKCE

Zveme na versináž výstavy, která se uskuteční ve čtvrtek 15. 1. 2015 v 19 hodin v Praze.

Vystavující: Patrik Antczak, David Böhm & Jiří Franta, Adam Chmiel, Tereza Fišerová, Blanka Kirchner, Jan Krtička, Jan Prošek, Petr Pufler, Pavel Mrkus, Anna Symonová

video / pozvánka : https://vimeo.com/116424454

pozvánka  → tisková zpráva

Na chvíli

Výstava v novém prostoru studentů Katedry výtvarné kultury PF UJEP – Galerii Koridor ve spojovací chodbě budovy UJEP v ulici České mládeže. Zahájení výstavy v úterý 13. ledna, výstava trvá do 13. 2. 2015.

Vystavují: Zuzana Blažková (PF), Maro Hayrapetjan (PF), Kateřina Zajícová (PF), Magdaléna Gurská (FUD) a Aneta Bendáková (ex-FUD)

pozvánka → tisková zpráva

Open call Galerie Kvalitář

Galerie Kvalitář vypisuje svůj druhý open call pro projekty studentů vysokých uměleckých škol. Profil Kvalitáře počítá s propojováním současného vizuálního umění a designu. Pro studenty nabízíme možnost realizovat výstavní projekt napříč výrazovou škálou volného a užitého umění bez ohraničení médii i formáty.

Pro realizaci výstavy zajistí Kvalitář své výstavní prostory (dvě místnosti), propagaci výstavy ve spřátelených médiích, PR servis, produkci vernisáže a 10.000 Kč rozpočtu. Termín pro výstavu je 3. 4. – 1. 5. 2015 (vernisáž 2. 4. 2015).

Deadline podání projektů je 8. 2. 2015. specifikace přihlášek

Uznávání zahraničních stáží

Uznávání zahraničních stáží provádí proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová. Vzhledem k tomu, že se stážisté začínají postupně vracet ze stáží, prosíme, aby M. Thelenovou kontaktovali a domluvili si s ní konkrétní termín schůzky. Mail: michaela.thelenova@seznam.cz
(Kancelář č. 522 ve 4. patře)

K uznání je nutný:
1. Transcript of Records potvrzený zahraniční školou
2. Žádost o uznání předmětů (klasická žádost, kam je třeba napsat "Žádám o uznání předmětů ze zahraniční stáže." Formulář: http://www.fud.ujep.cz/app-content/user-files/dokumenty/formular-zadost.doc
3. Protokol o studijním plánu v zahraničí (byl vyplňován před odjezdem)

Young Package 2015

Vyhlášen 20. ročník soutěže Young Package / Mladý obal. Tématem výročního ročníku je "Všechno nejlepší!".

Uzávěrka registračního formuláře je 27. března 2015 ve 13 hodin.

propozice

Režim budovy FUD na období akademického roku 2014/2015

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

Pro studenty

PO–PÁ | 6:00 – 23:30
budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)
SO–NE | 8:00 – 18:00

 

Pro zaměstnance

denně | 6:00 – 23:30

V době mimo povolení vstupu je budova všem uzavřena. Výjimku tvoří vrátní, údržba, děkan a tajemník.

Ediční činnost pro rok 2014

→ Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2014

Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

→ Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011