Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Sdělení akademické obci FUD

Dne 19. 11. 2014 na 70. zasedání AS FUD byl unesením senátu zvolen kandidát na jmenování děkanem pan doc. Mgr.A. Pavel Mrkus.

předseda AS FUD
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

Národní cena za studentský design 2014 – vizuální komunikace – výsledky

Národní cena za studentský design slaví čtyřiadvacáté výročí! Poprvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 11. 11. 2014. 

Výsledky soutěže

→ Tisková zpráva [doc]
→ Reportáž z vyhlášení a předávání cen soutěže, stejně jako rozhovory s oceněnými studenty naleznete na http://www.studentskydesign.cz 

Naši studenti a absolventi získali tato ocenění:

Patrik Antczak (Grafický design II) získal za didaktickou pomůcku – Alfabeta ocenění Dobrý studentský design 2014 a Cenu Exit Design.

Monika Bolechová (Grafický design I) získala za autorskou knihu – Příběh buku ocenění Dobrý studentský design 2014 a Cenu Nadace českého výtvarného umění.

Mariana Tutschová (Grafický design II) získala za autorskou knihu – Zkratky ocenění Dobrý studentský design 2014.

Lucie Zelená (Grafický design I) získala za autorský fanzin o krajině – Tvar ocenění Dobrý studentský design 2014 a Cenu Asociace užité grafiky a grafického designu.

Polární záře v Galerii Rampa

Dnes, ve středu 19. 11. 2014, v 18:00 bude možné vidět v Galerii Rampa (FUD, 4. patro / Pasteurova 9, UnL) Polární záři! / autor díla: Robert Vlasák

Michaela Thelenová - Na konci světa

Výstava Michaely Thelenové v Domě pánů z Kunštátu v Brně bude zahájena 18. 11. v 18 hodin a potrvá do 18. ledna 2015. Kurátorem výstavy je Michal Koleček.

Přednáška Kateřiny Šedé

Přednáška Kateřiny Šedé / úterý 18. 11. od 16.00 hod. / posluchárna MF 2.28 (budova MFC, tzv. zelený sál) / pořadatel KVK PF 

Přednáška Kateřiny Šedé bude zaměřena na výklad vlastních sociálně tematizovaných uměleckých projektů, doprovázena bude videozáznamy realizovaných akcí.

Kateřina Šedá (1977) absolvovala Akademii výtvarných umění roku 2005, v témže roce obdržela Cenu Jindřicha Chalupeckého. Do širšího povědomí se dostala především svými pracemi Nic tam není (2003, Ponětovice) a Je to jedno (2005). Roku 2007 se zúčastnila mezinárodní přehlídky Documenta 12 v Kasselu, v následujícím roce Bienále v Berlíně (s projektem Furt dokola). Na pozvání londýnské galerie Tate Modern připravila roku 2011 akci Od nevidím do nevidím.

Přednáška Bena Nathana

Přednáška izraelského typografa Bena Nathana se koná ve středu 19. 11. od 18 hodin v Armaturce. Přednáška se koná v rámci cyklu de.sign.

web

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2015/2016 je možné podávat do 9. 1. 2015. Otevíráme studium ve studijních oborech Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, celkem v patnácti ateliérech.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení

Již byla otevřena E-přihláška ke studiu

To snad ani nemůže být pravda

Výstava probíhá v Galerii Emila Filly do 11. 12. 2014, slavnostní vernisáž ve středu 12. 11. v 18 hodin.

Jiří David, Department for Public Appearances, Nuša Djak, Adam Chmiel, Lukáš Machalický, Svätopluk Mikyta, Csaba Nemes, Rafani, Joachim Seinfeld, Jan Štěpánová, Slaven Tolj, Dušan Zahoranský, Jana Želibská

kurátoři: Michal & Zdena Kolečkovi

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program včetně komentovaných prohlídek, vzpomínkové akce na studentský stávkový výbor z roku 1989 nazvané Sametový prach, prezentace divácky úspěšného projektu fiktivní cestovní kanceláře Corrupt Tour nebo uskutečnění Maratonu ve psaní dopisů světovým politikům ve spolupráci s organizací Amnesty International.

→ web

Soutěž na návrh modernizace podoby internetových stránek UJEP

Anonymní jednokolová soutěž na návrh vizuální podoby stránek UJEP. Ukončení soutěže v pátek 28. 11. 2014 do 15 hodin u Adély Machové na děkanátu FUD, dveře č. 232.

propozice soutěže

Přednáška SAMETOVÁ REVOLUCE A PŘECHOD K DEMOKRACII. EVROPSKÉ SOUVISLOSTI.

Rektor UJEP, prof. RNDr. René Wokoun, CSc., a děkan Filozofické fakulty UJEP, doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D., si Vás v souvislosti s výročím oslav 25 let od listopadových revolučních změn v
Československu dovolují pozvat na přednášku JUDr. Karla Vodičky na téma

SAMETOVÁ REVOLUCE A PŘECHOD K DEMOKRACII. EVROPSKÉ SOUVISLOSTI.

JUDr. Karel Vodička se narodil v Ústí nad Labem a v roce 1985 emigroval s rodinou do SRN. Pro „trestný čin opuštění republiky“ byl komunistickým soudem odsouzen v nepřítomnosti k trestu tří let odnětí svobody, nepodmíněně. V exilu se jako publicista účastnil na protikomunistickém odboji. V současné době je vědeckým pracovníkem Hannah-Arendt-Institutu na Technické univerzitě v Drážďanech a přednáší též na FF UJEP Ústí n. L. Je autorem knih k politickému systému ČR a k transformaci postkomunistického prostoru v EU.

Přednáška se uskuteční dne 19. 11. 2014 od 17:00 h v Červené aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem.

Prosíme o Vaši laskavou registraci účasti na adrese andrea.cebisova@ujep.cz do 17. 11. 2014.

Volební program kandidáta na funkci děkana FUD UJEP doc. Mgr.A. Pavla Mrkuse

Podtitul V souladu s usnesením AS FUD zveřejňuje předseda AS FUD program kandidáta na funkci děkana doc. Mgr.A. Pavla Mrkuse. Dále na základě usnesení AS FUD  svolává předseda AS FUD a senát shromáždění akademické obce na 5. 11. 2014 od 15:00 hodin do auly č. 537, na kterém představí kandidát na funkci děkana  doc. Mgr.A. Pavel Mrkus svůj volební program.

→ Volební program kandidáta na funkci děkana FUD UJEP doc. Mgr.A. Pavla Mrkuse

Volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

Volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

Medium loci

Galerie NF, Ústí nad Labem, vernisáž 5. 11. v 18 hodin

Bára Belzová, Alžběta Kočvarová, Martin Bitala, Tomáš Lumpe a Pavel Matoušek

výstava potrvá do 21. 11. 2014

Made in Fabrik

Galerie Pro design představí studentské designové a umělecké projekty vzniklé v ateliérech Armaturky včetně vzniku ateliérů samotných.

Brutální vemena / Tereza Bonaventurová, Barbora Čápová, Adam Frk, Tomáš Stehlík / ; Adam Chmiel a Barbora Moravová; Michal Kukačka; Tomáš Lumpe; Tereza Matyášková; František Hůla, Patrik Křížek, Mikuláš Zipper; Monsters / Michaela Labudová, Pavel Frič / ; Tomáš Sákra, Aleš Kachlík; Ivana Zochová 

Výstava potrvá do 3. 12. 2014.

tisková zpráva

Young Package 2015

Vyhlášen 20. ročník soutěže Young Package / Mladý obal. Tématem výročního ročníku je "Všechno nejlepší!".

Uzávěrka registračního formuláře je 27. března 2015 ve 13 hodin.

propozice

Virtuální bienále Praha 2014

Mezinárodní přehlídka umění a designu v Praze

Tématem pro rok 2014 je Information War (Informační válka). Toto téma je možné pojmout v širokém spektru významu až po vlastní reflexi současného společenského vývoje.

kategorie / Profesionální umělci a designéři, studenti vysokých škol.
technická data / PDF, formát A4, černobíle, 300 dpi.

Každý autor může odevzdat maximálně jedno dílo. Práce zasílejte v termínu od 15. 10. do 7. 11. 2014 formou vyplnění formuláře na stránce www.aug.cz/virtualni-bienale.

Výstava bude prezentována na webu a v Praze v galerii Altán Klamovka, jejíž kurátorkou je Lenka Sýkorová. Více na www.aug.cz/altan-klamovka-praha.

Další informace můžete nalézt v dokumentu → Virtuální bienále Praha 2014.

Kandidátní listina k volbám na děkana FUD UJEP

Předseda AS FUD UJEP obdržel od volební komise návrhy na kandidáty na funkci děkana FUD. V souladu s volebním řádem AS FUD je nyní zveřejněna kandidátní listina obsahující jména kandidátů, které volební komise obdržela a prohlásila jako vyhovující.

→ Kandidátní listina k volbám na děkana FUD UJEP

Předseda AS FUD UJEP
doc. Tomáš Pavlíček

Nová pravidla a podmínky výpůjček digitální techniky KFO

Dnešním dnem včetně, tj. 25. 9. 2014, dochází ke změně provozních termínů, kdy je možné si vyzvedávat/vracet techniku.

Vydávání a příjem digitální techniky je možné pouze v následujících termínech:

Pondělí 9–11 h MgA. Petr Bača
Středa 9–16 h MgA. Petr Bača, MgA. Aleš Loziak
Pátek 9–11 h MgA. Petr Bača, MgA. Aleš Loziak (po dohodě)

Respektujte, prosím, výše uvedené termíny zápůjček. V ostatních dnech je možné techniku zanechat na recepci FUD UJEP. Výpůjčka v jiných než ve výše uvedených termínech není možná.

Bližší informace naleznete na stránce http://fud.ujep.cz/rezervace-digitalni-techniky-kfo/

Režim budovy FUD na období akademického roku 2014/2015

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

Pro studenty

PO–PÁ | 6:00 – 23:30
budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)
SO–NE | 8:00 – 18:00

 

Pro zaměstnance

denně | 6:00 – 23:30

V době mimo povolení vstupu je budova všem uzavřena. Výjimku tvoří vrátní, údržba, děkan a tajemník.

Mezinárodní sympozium rytého skla

Mezinárodní sklářské sympozium 2014 ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově zve na výstavu účastníků 1. – 6. ročníku. Výstava probíhá 21. 9. – 30. 11. 2014. V rámci sympozia bohatý program.

plakát s programem

Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost a Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost

Fakulta umění a designu UJEP otevírá v letním semestru 2014/2015 Kurz kresby a figurální kompozice v programu celoživotního vzdělávání. Letošní novinkou je Kurz modelování a prostorové tvorby

Ateliérová výuka tříhodinových seminářů probíhá vždy ve středu od 16-19 hod. Kurz začíná 24. 9. 2014 a končí závěrečným hodnocením 17. 12. 2014.

Bližší info: Markéta Váradiová, tel. 606 472 097.

Více info o kurzech naleznete na stránce → Kurzy večerního kreslení pro veřejnost a Kurzy modelování a prostorové tvorby pro veřejnost nebo na níže uvedených odkazech.

→ informace o kurzu
→ přihláška
→ harmonogram – Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost
→ harmonogram – Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost

→ http://vecernikurzy.ujep.cz/ 
 https://www.facebook.com/pages/Kurz-kresby-malby-a-modelov%C3%A1n%C3%AD/1428481280719479?ref=hl

Ediční činnost pro rok 2014

→ Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2014

Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

→ Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

Informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů

Dne 1.10.2013 byl spuštěn informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP, reg. č. CZ 1.07/2.2.00/28.0285.

Je určen zejména studentům uměnovědných oborů. Poskytuje informace o připravovaných akcích, plánovaných exkurzích a přednáškách. Nedílnou součástí je on line vzdělanostní databanka, kde  studenti naleznou sylaby, opory a další vzdělávací materiál. Přístup k databance obdrží studenti podpoření z projektu u svých vyučujících.

Více na http://corona.ujep.cz/

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011