Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Odevzdání indexů před SZZ z dějin umění

Termín pro odevzdání indexů ke kontrole před SZZ z dějin umění je 6. 5. 2015. Indexy se odevzdávají na studijní oddělení.

Státní závěrečné zkoušky 2015

Státní závěrečné zkoušky z dějin umění na FUD UJEP se uskuteční ve dnech 12. 5.–14. 5. 2015. (Pro obor Kurátorská studia se zkoušky uskuteční až 8. 6. 2015. Harmonogram bude zveřejněn později.).
POZOR: VŠICHNI STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU ZKOUŠENI V DANÝ DEN, SE MUSÍ DOSTAVIT TÉHOŽ DNE K ZÁPISU NA SEKRETARIÁT KDTU V 9.00 HODIN.

Harmonogram SZZ – bakalářské studium
Harmonogram SZZ – navazující magisterské studium

Státní závěrečné zkoušky 2015 - Kurátorská studia

Státní závěrečné zkoušky pro obor Kurátorská studia na FUD UJEP se uskuteční dne 8. 6. 2015.
POZOR: VŠICHNI STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU ZKOUŠENI V DANÝ DEN, SE MUSÍ DOSTAVIT TÉHOŽ DNE K ZÁPISU NA SEKRETARIÁT KDTU V 9.00 HODIN.

Harmonogram SZZ

Odevzdání indexů diplomantů před obhajobami BP a DP

Termín pro odevzdání indexů ke kontrole před obhajobami bakalářských a diplomových prací je 27. 5. 2015. Samozřejmě je možné index odevzdat i dříve. V indexu musí být při odevzdání splněny všechny předměty, totéž musí být zapsáno i ve stag. Indexy se odevzdávají na studijní oddělení.

Miroslav Hašek: Dlouho jsem se sám sebe neptal a zapomněl jsem všechny odpovědi

Samostatná výstava Miroslava Haška v Domě pánů z Kunštátu Domu umění města Brna.

Výstava trvá do 7. 6. 2015.

tisková zpráva → fotogalerie

Hotel Maria Kapel // Open Call

Hotel Maria Kapel, organizace pořádající art residence ve mestě Hoorn v Nizozemí, vyhlašuje open call na rezidence pro umělce a kurátory s jejich projekty pro rok 2016.

Deadline podání přihlášek 1. června 2015

informace → Hotel Maria Kapel

3M Design Innovation Award VOL II

Soutěžního klání se mohou zúčastnit mladí čeští i slovenští designéři a jejich úkolem je navrhnout inovativní a originální využití revolučního suchého zipu Dual Lock™.

Návrhy do aktuálního kola lze zasílat do 10. května 2015.

informace

Soutěžní festival Trendformers

Experimentální prostor NoD vyhlašuje otevřenou výzvu „OPEN CALL – TRENDFORMERS“ pro předkládání projektů na prodejní a soutěžní festival mladého designu Trendformers (datum konání festivalu a výstavy: 6. – 7. 6. 2015).

 Výzva je určená všem autorům, kteří tvoří v oblasti produktové designu, designu skla, grafického designu, návrhářství, designu šperku, doplňků a architektury a kteří chápou svou tvorbu jako neotřelou a „mladou“. Autoři předkládají prezentaci své dosavadní tvorby a návrh konceptu prodejní prezentace v rámci výstavy (dva formáty výstavních míst: 3x1m/2x1m) do 15. 5. 2015.

informace

Grant Severočeských dolů Chomutov

Grant ve spolupráci UJEP a Severočeských dolů Chomutov a.s. k vytváření tvůrčího a badatelského zázemí pro mladé vědecké pracovníky

informace

Výstava studentů FUD UJEP v TA ČR

Přijměte srdečné pozvání na zahájení výstavy PRINCIPY PROCESU v TA ČR v Praze, které se uskuteční ve středu 13. 5. 2015 od 16 hod.

→ Více informací v tiskové zprávě.

Od podlahy

Zbyněk Baladrán, Pavel Baňka, Black Media, Tomáš Bukáček & Karel Ondrášek, Barbora Čápová, Jiří Černický, David Hanvald, Jana Hradecká, Nikola Klinger, Pavel Kopřiva, Tereza Kurčíková, Tomáš Pospěch, Michaela Spružinová, Eva Škrovinová, Benedikt Tolar, Adéla Waldhauserová

Výstavní projekt, který se snaží postihnout fenomén kutilství v rámci současného českého umění. Výstava je pořádána v rámci studijního předmětu Kurátorský workshop studenty prvního ročníku navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Vernisáž v Galerii Emila Filly ve středu 22. 4. v 18 hodin. Výstava trvá do 20. května 2015.

pozvánka → tisková zpráva → událost

Cena EXIT 2015

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 7. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských výsokých uměleckých škol (se studijním programem "výtvarná umění").

Cena EXIT má charakter bienále. Finálním záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro hlavního vítěze soutěže (ve výši 30.000 Kč). Součástí ceny pro vítěze je i termín samostatné autorské výstavy v roce 2016 v Galerii Kostka, MeetFactory Praha.

EXIT 2015

→ bližší informace o ceně EXIT 2015 → FB stránka
PŘIHLÁŠKA

Odevzdání diplomových a bakalářských prací 2015

Pátek 22. 5. 2015 je termínem pro odevzdání bakalářských a diplomových prací studentů FUD UJEP. Práce musí být odevzdány v tištěné-vázané formě (celkem 3 výtisky) na příslušnou katedru, a v to časovém rozmezí 8-15 hodin, a zároveň musí být uloženy ve formátu pdf do systému stag. Součástí tištěné práce je také dokumentace realizace. Stejně tak pdf nahrávané do stag musí obsahovat textovou část a také dokumentaci realizace.

Úvodní listy do bakalářských a diplomových prací je možné vyzvednout na příslušné katedře od 5. 5. 2015.

BENÁTSKÉ BIENÁLE 2015 / zájezd 30. 9. - 5. 10. 2015 / aktuálně naplněno - je možno stát se náhradníkem

Fakulta umění a designu UJEP a Umělecký klub Ars Auro Prior pořádají zájezd na Benátské Bienále současného umění v termínu od 30. 9. do 5. 10. 2015.

Cena / studenti FUD UJEP 3.000,– Kč (trojlůžkový pokoj) a 3.500,- Kč (dvoulůžkový pokoj) / zaměstnanci FUD UJEP 4.000,– Kč (trojlůžkový pokoj) a 4.500,- Kč (dvoulůžkový pokoj) / externí účastník zájezdu 6.100,- Kč (trojlůžkový pokoj) a 6.500,- Kč (dvoulůžkový pokoj). Více informací k zájezdu viz níže.

Vyplněnou přihlášku ve formátu .doc, .docx nebo .odt (word, open office) zašlete na e-mail adela.machova@ujep.cz. Zálohu ve výši 2 000,– Kč zaplaťte hotově do 30. 6. 2015 u A. Machové v kanceláři č. 232, 1. patro, děkanát.

přihláška    → plakátek / informace o zájezdu

Fulbrightovo stipendium 2015

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2015 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

další informace

Ediční činnost pro rok 2015

Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2015

Vyhodnocení vnitřních grantů 2015

Vnitřní granty 2015

Nový (z)boží! / New g(o)ods!

Výstava vybraných prací Národní ceny za studentský design probíhá v Českém centru ve Vídni do 22. 5. 2015. Versnisáž proběhne v úterý 14. dubna od 19 hodin.

FUD zastupují Patrik Antczak s prací Didaktická pomůcka Analfabetika a Martina Podoláčková s prací Grafický materiál pro seniory, pomůcka pro reminiscenční terapii.

pozvánka

Metaxa Partyhaus Design Contest

Společnost Rémy Cointreau se svou značkou Metaxa vyhlašují 1. ročník soutěže Metaxa Partyhaus Design Contest určenou studentům vysokých a vyšších odborných škol zaměřených na design a architekturu.

Úkol pro studenty je jasný – navrhnout v rámci stanovených podmínek soutěže nejzajímavější interiér nového Metaxa Partyhausu, který bude zrealizován a slavnostně představen 15. června 2015. Vítěze, který převezme finanční odměnu ve výši  30.000,- korun a získá možnost zorganizovat si svou vlastní party v Metaxa Partyhausu.

Deadline odevzdání je 6. května 2015. Den otevřených dveří u stávajícího Mataxa Partyhaus je 22. dubna.

tisková zpráva → web

Soutěž PROPOJENÝ SVĚT

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

PROPOJENÝ SVĚT – umění v technologiích, technologie v umění

Organizátoři soutěže považují za přínosné aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce. Schopnost kreativně myslet a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání nových cest a tím k vytváření nových děl, či technologií, dalších inovativních produktů nebo služeb. Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou. 

DEADLINE odevzání je 30. 9. 2015

podmínky soutěže a přihláška

Breaking Out Of Dilemma

THE ART OF URBAN PRACTICE

Participating Artists:
Pavel Beneš & Michaela Labudová with Studio of Visual Design (FAD/UJEP), Pravdoliub Ivanov, Ales Kachlík & Tomáš Sákra, Blanka Kirchner, Pavel Kopřiva with Studio of Interactive Media (FAD/UJEP), Richard Loskot, Mjölk, Pavel Mrkus, Anna Musilová, Jindřiška Sokolová

Curated by:
Michal Koleček & Zdena Kolečková

Vernisáž v pátek 13. března 2015 ve 20 hodin.

Výstava probíhá v Rotor Centre for Contemporary Art, Volksgartenstraße 6a, 8020 Graz, Austria do 22. 5. 2015.

web

Režim budovy FUD na období akademického roku 2014/2015

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

Pro studenty

PO–PÁ | 6:00 – 23:30
budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)
SO–NE | 8:00 – 18:00

 

Pro zaměstnance

denně | 6:00 – 23:30

V době mimo povolení vstupu je budova všem uzavřena. Výjimku tvoří vrátní, údržba, děkan a tajemník.

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011