Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
facebook | archiv aktualit

Odevzdání diplomových a bakalářských prací 2016

Úterý 24. 5. 2016 je termínem pro odevzdání bakalářských a diplomových prací studentů FUD UJEP. Práce musí být odevzdány v tištěné-vázané formě (celkem 3 výtisky) na příslušnou katedru, a v to časovém rozmezí 8-15 hodin, a zároveň musí být uloženy ve formátu pdf do systému stag. Součástí tištěné práce je také dokumentace realizace. Stejně tak pdf nahrávané do stag musí obsahovat textovou část a také dokumentaci realizace.

Úvodní listy do bakalářských a diplomových prací je možné vyzvednout na příslušné katedře od 5. 5. 2016.

DIPLOMKY 16

Výstavy diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 1. června 2016 v 18 hodin v Domě umění Ústí nad Labem.

Výstava v prostorách Armaturky (Galerie Emila Filly a galerie Pro design) bude otevřena v 19 hodin s následnou afterparty.

Bakalářské práce studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem budou prezentovány v budově FUD. Prostory budovy FUD budou 1. června 2016 otevřeny od 14 do 18 hodin.

Výstava diplomových prací v Domě umění Ústí nad Labem a Kulturní fabrice Armaturka (Galerie Emila Filly a galerie Pro design) potrvá do 28. června 2016.

Výstava bakalářských prací v budově FUD potrvá do 16. června 2016.

Otevřeno: Út-Pá 10-18 hodin, So 13-17 hodin.

web DUÚL → web Armaturky

Jan Krtička: Romantická krajina

Výstava v SET GALERII Oblastní galerie Liberec potrvá do 4. září 2016.

Vernisáž výstavy 26. 5. 2016 v 17.30 hodin.

pozvánka

Škola doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech FF a FUD

pravidla čerpání dotace
příloha č.1
příloha č.2
příloha č.3
příloha č.4

Kontaktní osoba: Zita Šauerová, mail zita.sauerova@ujep.cz , tel. 721 513 474

Keep in Touch / Call for entries

INTERNATIONAL PORCELAIN MEETING 2016

Ateliér Design keramiky FUD UJEP pořádá mezinárodní sympozium ve svém realizačním centru v Dubí. "Keep in Touch" je určen pro studenty, designéry, nebo design studia.

Termín konání: 7.–22. září 2016
Uzávěrka přihlášek: 22. července 2016

pozvánka → informace → přihláška
invitation → information → application form

Odevzdání indexů diplomantů před obhajobami BP a DP

Termín pro odevzdání indexů ke kontrole před obhajobami bakalářských a diplomových prací je 27. 5. 2016. Samozřejmě je možné index odevzdat i dříve. V indexu musí být při odevzdání splněny všechny předměty, totéž musí být zapsáno i ve stag. Indexy se odevzdávají na studijní oddělení.

Obhajoby bakalářských a diplomových prací 2016

Obhajoby bakalářských a diplomových prací na FUD UJEP se uskuteční ve dnech 9. 6. a 13. 6.–15. 6. 2016.

Harmonogram obhajob:
Obor Kurátorská studia: 9. 6. 2016
Obor Design (Katedra užitého umění): 13. 6.–14. 6. 2016
Obor Grafický design: 13. 6.–14. 6. 2015
Obor Fotografie a intermediální tvorba (Katedra elektronického obrazu): 13.–14. 6. 2016
Obor Design (Katedra designu): 14. 6.–15. 6. 2016
Obory Fotografie a intermediální tvorba, Photography and Time-Based Media (Katedra fotografie): 14.–15. 6. 2016

Státní závěrečné zkoušky 2016 - Kurátorská studia

Státní závěrečné zkoušky pro obor Kurátorská studia na FUD UJEP se uskuteční dne 8. 6. 2016.
POZOR: VŠICHNI STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU ZKOUŠENI V DANÝ DEN, SE MUSÍ DOSTAVIT TÉHOŽ DNE K ZÁPISU NA SEKRETARIÁT KDTU V 9.00 HODIN.

Harmonogram SZZ

Trhni si!

Trhni si! je kulturní festival, který přináší do Písku tvorbu českých designérů v podobě designových trhů. Součástí festivalu jsou umělecké intervence, přednášky, workshopy a v neposlední řade prima gastro

21. května 2016 10-18 hodin

událost

Kurz práce s kamenem

V termínu 29. 8. – 8. 9. 2016 se uskuteční pro studenty FUD UJEP kurz práce s kamenem v Hořicích v Podkrkonoší. Kurz je otevřen všem studentům fakulty ze všech ateliérů. Předchozí zkušenost se sochařskou nebo kamenickou prací není nutná. Kurz pořádá ateliér Prostorová tvorba.

Podrobné infomrace v přiloženém dokumentu →, nebo osobně u Jana Krtičky či Lady Semecké v místnosti č. 013.

Vyhlášení Národní ceny za studentský design 2016

Design Cabinet CZ společně s Moravskou galerií v Brně a Slovenským centrem dizajnu vyhlašuje

26. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2016
pro obory zahrnuté pod termínem vizuální komunikace.

Do soutěže se přihlašuje on-line prostřednictvím webových stránek http://www.studentskydesign.cz do 23. června 2016.

propozice soutěže → průvodce přihlášením

Elektronický předzápis na akademický rok 2016/2017

Elektronický předzápis bude otevřen od 6. 6. 2016. PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN DO 19. 10. 2016. PO TOMTO TERMÍNU BUDE MOŽNÉ ZAPISOVAT POUZE PROSTŘEDNICTVÍM STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ ZA PŘÍSLUŠNÉ POPLATKY. Nezapomeňte si řádně zkontrolovat, že máte zapsáné dostatečné množství kreditů pro daný rok.

Prvním krokem k provedení zápisu do dalšího akademického roku je provedení elektronického předzápisu v systému STAG. – Každý student má v systému STAG UJEP jednoznačnou identifikaci – své osobní číslo. které je přihlašovacím jménem. – Každý student má v systému přiřazen studijní plán podle studovaného oboru. – Každý studijní plán se skládá ze segmentů (např. povinné předměty, povinně volitelné předměty). – Při elektronickém předzápisu se studentům automaticky nabízejí předměty jejich studijního plánu. – Ve studijních plánech jsou předměty zařazeny jako povinné (status A), jako povinně volitelné (status B) a volitelné (status C).

Zadání témat diplomových prací pro Kurátorská studia na akademický rok 2016/2017

→ Zadání témat diplomových prací pro Kurátorská studia na akademický rok 2016/2017.

Termín odevzdání: 16. 6. 2016.

Víkendový režim budovy FUD pro studenty

Na základě jednání senátu FUD s vedením fakulty ze dne 4. 5. 2016 bude víkendový režim budovy FUD (Pasteurova 9) zkušebně upraven do konce LS 2015/16 následovně:

SOBOTA - NEDĚLE od 9:00 do 21:00.

Zkušební provoz začne od 14. 5. 2016.

Knihy FUD získaly ocenění

Tři publikace Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem získaly dohromady čtyři ocenění v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2015.

Nejvyššími z ocenění jsou 

2. místo výtvarné poroty v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky pro publikaci KO-TEXT. Tvar, zvuk a gesto, učitel a žák

2. místo technické poroty, Cenu Svazu polygrafických podnikatelů publikaci Design Ústí, která se umístila mezi 10 nejkrásnějšími knihami o výtvarném umění vybranými odbornou porotou.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě a na webu http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/2701-2015/

tisková zpráva

Příkaz děkana č. 1/2016

Byl vydán Příkaz děkana č. 1/2016 Poskytnutí zdravotního volna – více informací zde.

ESSL ART AWARD CEE 2017

Vyhlášení soutěže ESSL ART AWARD CEE pro rok 2017 mladým umělcům a studentům vysokých uměleckých škol.

Registrace - podání online přihlášky: od 1. května do 30. června 2016

ONLINE APPLICATIONS only!
První krok: zaslat e-mailovou žádost o přístup do přihlašovací aplikace / esslaward@essl-award.org

→ více o soutěži zde průvodce soutěží

Vyhodnocení vnitřních grantů 2016

Návrhy vnitřních grantů projednala a doporučila komise jmenovaná Kolegiem děkana FUD UJEP v Ústí nad Labem dne 8. 4. 2015.

VNITŘNÍ GRANTY FUD 2016

Galerie Rampa: On, ona, ono

Srdečně zveme na vernisáž: ve středu 20. 4. 2016 od 16:00

Výstava představuje díla pěti mladých českých umělců – Ester Geislerové, Lindy Klimentové, Vladimíra Novotného, Johany Střížkové a Jany Šárové.

→ tisková zpráva  → pozvánka  → facebook

Ze mě.

Výstava představí patnáct umělců, z nichž se každý odlišným způsobem vypořádává s aktuální společenskou situací a svým přispěním, ať už vědomě či nevědomě, se zasazuje o pozitivní změnu světa jako celku. Vystavující umělci: Vojtěch Fröhlich, Vladimír Havlík, Barbora Klímová, Jiří Kovanda, Jan Krtička, Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič, Mjölk, Tomáš Moravec, Markéta Oplištilová, Antonín Střížek, Barbora Šimková, Martin Zet, Dominik Žižka, Kristýna Žižková

Galerie Emila Filly Ústí nad Labem / vernisáž 20. 4. 2016 v 18:00

Výstava trvá do 21. 5. 2016.

tisková zprávapozvánka textová pozvánka

Reflexe - Jam session Pavla Baňky a jeho hostů

Pavel Baňka a spolu s ním: Štěpán Grygar, Tomáš Hrůza, Lukáš Jasanský & Martin Polák, Jiří Kovanda, Jiří Thýn, Tereza Kabůrková, Markéta Kinterová, Zdena Kolečková, Alena Kotzmannová, Jan Merta, Markéta Othová, Silvie Milková, Ivan Pinkava, Michaela Thelenová, Tomáš Vaněk, Jindra Viková

Vernisáž výstavy proběhne v Domě umění Ústí nad Labem
ve středu 13. 4. 2016 v 18 hodin.
Výstava potrvá do 21. května 2016.

událost → FB Dům umění

Tisková zpráva

O Domu umění

Frontiers od Solitude / Druhé zastavení

Na pomezí samoty

Druhé zastavení putovní výstavy, Galerie Vysočiny v Jihlavě.
Vernisáž ve čtvrtek 31. 3. v 17 hodin.
Výstava potrvá do 29. května 2016

Finnur Arnar Arnarson /IS/, Gunhild Enger /NO/, Þórunn Eymundardóttir /IS/, Elvar Már Kjartansson /IS/, Alena Kotzmannová /CZ/, Iselin Lindstad Hauge /NO/, Julia Martin /DE/IS/, Pavel Mrkus /CZ/, Greg Pope /GB/NO/, Ivar Smedstad /NO/, Vladimír Turner /CZ/, Robert Vlasák /CZ/, Martin Zet /CZ/, hosté: Peter Cusack /GB/, Ibra Ibrahimovič /CZ/, Pavel Sterec /CZ/

Dokumenty z expedic: Ivar Smedstad /NO/, Diana Winklerová /CZ/, Dominik Žižka /CZ/

Kurátoři: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay

web

Gamifikace

Výstava studentů ateliéru Interaktivní média v Oblastní galerii v Liberci trvá do 22. května 2016.

Jiří Hölzel
Vojtěch Kálecký
Zdeněk Svejkovský

událost

Výsledky 1. kola výběrových řízení Erasmus+

ZS 2016/17

→ Studijní stáže
→ Praktické stáže

soutěž Propojený svět 2016

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhlašují v rámci Industry IV.0 druhý ročník výtvarné soutěže

„PROPOJENÝ SVĚT – život ve městě budoucnosti“

Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou v etapě IV. průmyslové revoluce a změny životního stylu.

Odevzdání návrhů nejpozději do 30. 10. 2016 15 hodin.

pravidla → přihláška

Soutěž Master of Crystal 2016

Společnost Preciosa vyhlašuje 9. ročník soutěže Master of Crystal. Podání přihlášek pro Otevřenou kategorii do 29. 2. 2016, předložení soutěžních návrhů všech kategorií do 31. 5. 2016.

podmínky soutěže

EDICE FUD / Novinky 2015

Přehled knižních novinek roku 2015 z EDICE FUD

Kurz figurální kompozice a kresby aktu a Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost.

Fakulta umění a designu UJEP otevírá v letním semestru 2015/2016 Kurz kresby a figurální kompozice a Kurz modelování a prostorové tvorby v programu celoživotního vzdělávání.

Více informací →

Uznávání zahraničních stáží

Uznávání zahraničních stáží provádí proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová. Vzhledem k tomu, že se stážisté začínají postupně vracet ze stáží, prosíme, aby M. Thelenovou kontaktovali a domluvili si s ní konkrétní termín schůzky. Mail: michaela.thelenova@seznam.cz
(Kancelář č. 522 ve 4. patře)

K uznání je nutný:
1. Transcript of Records potvrzený zahraniční školou
2. Žádost o uznání předmětů (klasická žádost, kam je třeba napsat "Žádám o uznání předmětů ze zahraniční stáže." Formulář: http://www.fud.ujep.cz/app-content/user-files/dokumenty/formular-zadost.doc
3. Protokol o studijním plánu v zahraničí

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 1/2015 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 1/2015 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011