Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Odevzdání diplomových a bakalářských prací 2014

Pátek 23. 5. 2014 je termínem pro odevzdání bakalářských a diplomových prací studentů FUD UJEP. Práce musí být odevzdány v tištěné-vázané formě (celkem 3 výtisky) na příslušnou katedru, a v to časovém rozmezí 8-15 hodin, a zároveň musí být uloženy ve formátu pdf do systému stag. Součástí tištěné práce je také dokumentace realizace. Stejně tak pdf nahrávané do stag musí obsahovat textovou část a také dokumentaci realizace.

Úvodní listy do bakalářských a diplomových prací je možné vyzvednout na příslušné katedře od 6. 5. 2014.

Státní závěrečné zkoušky 2014

Státní závěrečné zkoušky z dějin umění na FUD UJEP se uskuteční ve dnech 13. 5.–15. 5. 2014. (Pro obor Kurátorská studia se zkoušky uskuteční až 9. 6. 2014. Harmonogram bude zveřejněn později.).
POZOR: VŠICHNI STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU ZKOUŠENI V DANÝ DEN, SE MUSÍ DOSTAVIT TÉHOŽ DNE K ZÁPISU NA SEKRETARIÁT KDTU V 9.00 HODIN.

Harmonogram SZZ – bakalářské studium
Harmonogram SZZ – navazující magisterské studium

REkonstrukce / vernisáž 23.4. v 18:00

Galerie Emila Filly zve na vernisáž výstavy:

středa 23. 4. 2014 v 18 hodin

Vystavující umělci: Jana Babincová, Petr Dub, Marta Fišerová, Lukáš Jasanský & Martin Polák, Martin Kuriš, Ivana Lomová, Lukáš Machalický, Ján Mančuška, Jiří Petrbok, Jan Pfeiffer, Markéta Rampouchová, Dana Sahánková, Michal Sedlák, Martin Šárovec, Mark Ther, Tereza Voříšková

Součástí zahájení bude performance ateliéru Time-Based Media.

Výstava je pořádána studentkami oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstava potrvá do 21. 5. 2014.

pozvánka     → tisková zpráva

Moře klidu

Srdečně zveme na prezentaci projektu Moře klidu v rámci Dnů vědy a umění na UJEP, která se uskuteční 24. dubna 2014 od 10 do 12 hodin v aule Fakulty životního prostředí UJEP (Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem)

pozvánka

Sklo není jenom slovo

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 17. 4. 2014 v 17:00.

V temínu od 18. 4. do 25. 5. 2014 se koná v prostorách Muzea města Ústí nad Labem výstava nazvaná „Sklo není jenom slovo“, na níž se představí ateliér Sklo, FUD UJEP v Ústí nad Labem. Budou vystaveny realizace posluchačů z období posledních třech let, jednak práce ateliérové, jednak výběr děl z jejich vlastní tvorby. Výstavu zahájí Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.

Vystavují:
Luba Bakičová, Irena Czepcová, Šárka Horčicová, Jana Jahodová, Zuzana Kubelková, Martin Opl, Vendula Prchalová, Lucie Sokolová, Jiří Svoboda, Šárka Vačkářová, Květa Vávrová, Petra Viňanská

Aleš Čermák: Význam komunikace. Divák?

Malá galerie si Vás dovoluje pozvat na diskusi Aleše Čermáka, která proběhne v úterý 15. 4. v 18h v kavárně v budově kulturní fabriky Armaturka.

Aleš Čermák vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a v roce 2013 se stal finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Svoji uměleckou tvorbu spojuje s filmovým, divadelním a literárním prostředím. Tato spolupráce mu přináší zajímavou konfrontaci v otázce komunikace mezi divákem a umělcem. Autor se zajímá o souvztažnost těchto dvou stran, která se nachází v jedné rovině a navzájem se prolíná. Divák do určité věci vstupuje svým pohledem, citem a dotváří vlastní linku daného příběhu. Aleš Čermák si bude klást otázku o významu komunikace v současné společnosti a jazyka samotného.

Diskuse proběhne v rámci doprovodného programu k výstavě Aleš Čermák : The Real Gatekeepers v Malé galerii (kulturní fabrika Armaturka) v Ústí nad Labem. Výstava patří mezi první projekt z cyklu Proč přemýšlet o budoucnosti, který se zamýšlí nad vhledy, novou vizí a perspektivou do naší budoucnosti.
http://armaturka-usti.cz/program
https://www.facebook.com/events/224399511086582/

Odevzdání indexů před SZZ z dějin umění

Termín pro odevzdání indexů ke kontrole před SZZ z dějin umění je 7. 5. 2014. Indexy se odevzdávají na studijní oddělení.

OPEN CALL / ESSL ART AWARD CEE 2015

Přihlášku na cenu ESSL ART AWARD CEE 2015 je možné podávat od 1. 5. 2014 (až do 31. 8. 2014). Umělci se mohou přihlásit maximálně s 3 pracemi, všechna média jsou povolena.

Online přihláška zde: www.essl.museum

Více informací: Newsletter + Průvodce soutěží + Plakát

Pavel Mrkus / Velký render

Galerie die Aktualität des Schönen... v Liberci
Pavel Mrkus / Velký render

zahájení ve středu 9. 4. 2014 v 18h
výstava potrvá do 2. 5. 2014
www.dads.cz

Interní výzva studentům a absolventům FUD UJEP

Rezidenční pobyt v kulturní fabrice Armaturka od 15. 5. do 31. 12. 2014.
Kulturní fabrika Armaturka vypisuje výběrové řízení pro jednotlivce i skupiny, studenty a absolventy, oborů kateder Vizuální komunikace, Užitého umění a Elektronického obrazu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro období od 15. 5. do 31. 12. 2014.
Rezidentům bude zdarma poskytnut ateliér č. 4 v 1. patře kulturní fabriky Armaturka a stipendium 10 000 Kč.

Výstupem rezidentů je výstava v prostorách Armaturky nebo intervence ve veřejném prostoru a realizace workshopu. Zájemci o rezidenční ateliér zašlou své CV, portfolio a koncepci projektu na e-mail vesela@armaturka-usti.cz do 20. 4. 2014.

Vyhodnocení výběrového řízení se uskuteční do konce dubna. O výsledku výzvy budeme všechny účastníky informovat telefonicky nebo e-mailem.
Bližší informace na emailu vesela@armaturka-usti.cz, či osobně v kanceláři 230 na FUD UJEP.

NULLA DIES SINE LINEA / vernisáž 26.3. v 18:00

Galerie Emila Filly zve na vernisáž výstavy.

středa 26. 3. 2014 v 18 hodin

Vystavující umělci: Conrad Armstrong, Aneta Bendáková,
David Böhm & Jiří Franta, Nikola Čulík, Michal Drozen,
Petr Dub, Mira Gáberová, Pavla Gajdošíková, Daniel Hanzlík, Miroslav Hašek, Petra Herotová, Markéta Hlinovská, Markéta Jáchimová, Jan Nálevka, Libor Novotný, Jan Pfeiffer, Dana Sahánková, Matěj Smetana, Adéla Součková, Magdalena Stanová

Kurátorka výstavy: Lenka Sýkorová
Koncept výstavy: Eva Mráziková a Lenka Sýkorová

Vernisáž doplní performance Adély Součkové a Františky Lachmanové z cyklu Ženské práce, performance Miry Gáberové, Kurace 3 od Michala Drozena a Art souboj Anety Bendákové.

Výstava potrvá do 18. 4. 2014

→ pozvánka     → tisková zpráva

Nemusí to být žert

Nemusí to být žert

Galerie Rampa si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy Nemusí to být žertParalelní příběh k románu Žert od Milana Kundery z cyklu Širší příběh

Vernisáž se uskuteční 19. března 2014 od 17:00 ve 4. patře budovy Fakulty umění a designu UJEP

Vystavující umělci: Daniela Baráčková, Ondřej Basjuk, Lenka Klodová, Jan Malý, Martina Pavelková.

→ pozvánka | → tisková zpráva

Kurzy večerního kreslení pro veřejnost, Kurzy modelování a prostorové tvorby pro veřejnost

Kurzy večerního kreslení pro veřejnost

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem pořádá kurz večerního kreslení pro veřejnost a kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost.

Více info o kurzech naleznete na stránce → Kurzy večerního kreslení pro veřejnost a Kurzy modelování a prostorové tvorby pro veřejnost nebo na níže uvedených odkazech.

→ informace o kurzu
→ přihláška
→ harmonogram – Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost
→ harmonogram – Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost

→ http://vecernikurzy.ujep.cz/ 
 https://www.facebook.com/pages/Kurz-kresby-malby-a-modelov%C3%A1n%C3%AD/1428481280719479?ref=hl

Uznávání zahraničních stáží

Uznávání zahraničních stáží provádí proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová. Vzhledem k tomu, že se stážisté začínají postupně vracet ze stáží, prosíme, aby M. Thelenovou kontaktovali a domluvili si s ní konkrétní termín schůzky. Mail: michaela.thelenova@seznam.cz
(Kancelář č. 522 ve 4. patře)

K uznání je nutný:
1. Transcript of Records potvrzený zahraniční školou
2. Žádost o uznání předmětů (klasická žádost, kam je třeba napsat "Žádám o uznání předmětů ze zahraniční stáže." Formulář: http://www.fud.ujep.cz/app-content/user-files/dokumenty/formular-zadost.doc
3. Protokol o studijním plánu v zahraničí (byl vyplňován před odjezdem)

Informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů

Dne 1.10.2013 byl spuštěn informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP, reg. č. CZ 1.07/2.2.00/28.0285.

Je určen zejména studentům uměnovědných oborů. Poskytuje informace o připravovaných akcích, plánovaných exkurzích a přednáškách. Nedílnou součástí je on line vzdělanostní databanka, kde  studenti naleznou sylaby, opory a další vzdělávací materiál. Přístup k databance obdrží studenti podpoření z projektu u svých vyučujících.

Více na http://corona.ujep.cz/

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011