Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Diplomky 15

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s. Ústí nad Labem si Vás dovolují pozvat na zahájení výstav diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 27. května 2015 v 18 hodin v Armaturce – Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, Jateční 1588/49.

Výstavu uvede děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus 

Bakalářské práce studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem budou prezentovány v budově FUD, Pasteurova 9, Ústí nad Labem. Prostory budovy FUD budou 27. května 2015 otevřeny od 14 do 19 hodin.

Výstava diplomových prací potrvá do 30. června 2015.
Výstava bakalářských prací potrvá do 11. června 2015.
Otevřeno út – pá 10 – 18 hodin, so 13 – 17 hodin

 

Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s. Ústí nad Labem cordially invite you to the opening of degree show by students of Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem.
Opening reception on Wednesday, May 27, 2015, at 6 p. m. at Armaturka – Emil Filla Gallery in Ústí nad Labem, Jateční 1588/4.

pozvánka → invitation → facebook

Obhajoby bakalářských a diplomových prací 2015

Obhajoby bakalářských a diplomových prací na FUD UJEP se uskuteční ve dnech 9. 6.–12. 6. 2015.

Harmonogram obhajob:
Obor Design (Katedra designu): 10. 6.–11. 6. 2015
Obor Design (Katedra užitého umění): 10. 6.–11. 6. 2015
Obor Grafický design: 10. 6.–11. 6. 2015
Obor Fotografie a intermediální tvorba (Katedra elektronického obrazu): 10.–11. 6. 2015
Obory Fotografie a intermediální tvorba, Photography and Time-Based Media (Katedra fotografie): 11.–12. 6. 2015
Obor Kurátorská studia: 9. 6. 2015

Cena EXIT 2015

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 7. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských výsokých uměleckých škol (se studijním programem "výtvarná umění").

Cena EXIT má charakter bienále. Finálním záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro hlavního vítěze soutěže (ve výši 30.000 Kč). Součástí ceny pro vítěze je i termín samostatné autorské výstavy v roce 2016 v Galerii Kostka, MeetFactory Praha.

Termín podávání přihlášek je 13. června 2015!

→ bližší informace o ceně EXIT 2015 → FB stránka
PŘIHLÁŠKA

Illusion der Schatten

Výstava Zdeny Kolečkové v Galerii Splitter Art ve Vídni.

Vernisáž výstavy 28. 5. 2015 v 19.45 hodin.
Výstava trvá do 21. června 2015.

pozvánka

Národní cena za studentský design 2015

Národní cena za studentský design 2015 vyhlášena!

Do Národní ceny za studentský design 2015 se mohou přihlásit jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem produktový design (například nábytek pro interiéry a exteriéry), interiérové doplňky (sklo, keramika, svítidla, stolovací prvky, varné nádobí apod.), stroje, zařízení, přístroje, nářadí, zdravotnická technika, transportní design, industriální design, zemědělská technika, textilní a oděvní design, obuv, doplňky, šperk, sportovní potřeby, hračky, didaktické potřeby, hobby, obaly s důrazem na konstrukci, řešení soukromých i veřejných interiérů ap., které vznikly po 1. lednu 2013, a které nebyly přihlášeny do některého z předchozích ročníků Národní ceny za studentský design. Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2015, za své školy nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.

Uzavření registrací je 25. 6. 2015.

propozice → průvodce → web

Odevzdání indexů diplomantů před obhajobami BP a DP

Termín pro odevzdání indexů ke kontrole před obhajobami bakalářských a diplomových prací je 27. 5. 2015. Samozřejmě je možné index odevzdat i dříve. V indexu musí být při odevzdání splněny všechny předměty, totéž musí být zapsáno i ve stag. Indexy se odevzdávají na studijní oddělení.

Předpremiéra

Úvodní vernisáž spojená s prohlídkou prostor Magistrátu města Ústí nad Labem se koná tuto středu 20.5. od 17:00 hod ve foyer v 5. patře.

Své dílo zde představí studentka ateliéru Přírodní materiály Markéta Oplištilová spolu se studenty ateliéru Fotografie. 

Výstavu zahájí náměstek ústeckého primátora Martin Hausenblas. Odborný komisař výstavy: Robert Vlasák.

Tato akce je určena především pro studenty FUD jako možnost prohlédnout si prostory Magistrátu a účastnit se následných uměleckých intervencí do jeho prostor. Celá akce je plánována jako dlouhodobá spolupráce, veškeré detaily budou prodiskutovány přímo při otevření.

událost

DesignMeeting 2015

Ve dnech 26. – 30. 10. 2015 pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni setkání představitelů, pedagogů a studentů zejména evropských vysokých uměleckých škol se zaměřením na design.

Těžištěm pětidenního setkání bude sympozium o možnostech a podobách současného designu a série odborných prezentací představitelů jednotlivých škol. Nedílnou součástí programu bude soubor výstav, reprezentujících tvorbu vzniklou na půdě jednotlivých škol. Vernisáže výstav proběhnou právě v rámci pětidenního sympozia.

 

CENA DESIGNMEETINGU 2015

Cena DesignMeetingu je mezinárodní soutěž určená pro studenty vysokých škol a univerzit všech designových oborů. Cílem je vzájemně konfrontovat tvorbu studentů evropských škol, respektive národní vlivy a různá pojetí designu všeobecně, i podporovat mladé talenty a poskytnout cenné kontakty z prostředí designu.

Soutěž je určená pro studenty či studentské týmy univerzit a vysokých škol, se studiem designu, architektury, uměleckých řemesel, výtvarného umění a příbuzných oborů v České republice i v zahraničí. Příspěvky mohou zahrnovat grafický design, vizuální komunikaci, produktový design, fashion design, keramický design, sklářský design, food design, design interiéru atd. Soutěžící mohou zaslat jeden příspěvek. Přihlášeny mohou být klauzurní, semestrální, absolventské a jiné studentské práce z oblasti designu, které vznikly po 1. 1. 2013.

Soutěžní příspěvky můžete zasílat do 30. června 2015 do půlnoci.

→ další informace na webu

Kurz práce s kamenem v Hořicích

V termínu 24. 8. – 4. 9. 2015 se uskuteční pro studenty FUD UJEP kurz práce s kamenem v Hořicích v Podkrkonoší. Kurz je otevřen všem studentům fakulty ze všech ateliérů. Předchozí zkušenost se sochařskou nebo kamenickou prací není nutná. Kurz pořádá ateliér Prostorová tvorba, více informací → v přiloženém dokumentu, nebo osobně u Jana Krtičky či Lady Semecké v místnosti č. 013.

Kurz práce s kamenem v Hořicích

World Biennial of Student Photography

Pátý ročník bienále studentské fotografie v Novi Sad, Srbsko. Deadline přihlášek je 1. listopadu 2015.

informace

Státní závěrečné zkoušky 2015 - Kurátorská studia

Státní závěrečné zkoušky pro obor Kurátorská studia na FUD UJEP se uskuteční dne 8. 6. 2015.
POZOR: VŠICHNI STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU ZKOUŠENI V DANÝ DEN, SE MUSÍ DOSTAVIT TÉHOŽ DNE K ZÁPISU NA SEKRETARIÁT KDTU V 9.00 HODIN.

Harmonogram SZZ

Výstava studentů FUD UJEP v TA ČR

Přijměte srdečné pozvání na zahájení výstavy PRINCIPY PROCESU v TA ČR v Praze, které se uskuteční ve středu 13. 5. 2015 od 16 hod.

Výstava potrvá do 30. 8. 2015.

→ Více informací v tiskové zprávě.

Soutěž PROPOJENÝ SVĚT

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

PROPOJENÝ SVĚT – umění v technologiích, technologie v umění

Organizátoři soutěže považují za přínosné aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce. Schopnost kreativně myslet a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání nových cest a tím k vytváření nových děl, či technologií, dalších inovativních produktů nebo služeb. Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou. 

DEADLINE odevzání je 30. 9. 2015

podmínky soutěže a přihláška

Miroslav Hašek: Dlouho jsem se sám sebe neptal a zapomněl jsem všechny odpovědi

Samostatná výstava Miroslava Haška v Domě pánů z Kunštátu Domu umění města Brna.

Výstava trvá do 7. 6. 2015.

tisková zpráva → fotogalerie

Hotel Maria Kapel // Open Call

Hotel Maria Kapel, organizace pořádající art residence ve mestě Hoorn v Nizozemí, vyhlašuje open call na rezidence pro umělce a kurátory s jejich projekty pro rok 2016.

Deadline podání přihlášek 1. června 2015

informace → Hotel Maria Kapel

Grant Severočeských dolů Chomutov

Grant ve spolupráci UJEP a Severočeských dolů Chomutov a.s. k vytváření tvůrčího a badatelského zázemí pro mladé vědecké pracovníky

informace

BENÁTSKÉ BIENÁLE 2015 / zájezd 30. 9. - 5. 10. 2015

Fakulta umění a designu UJEP a Umělecký klub Ars Auro Prior pořádají zájezd na Benátské Bienále současného umění v termínu od 30. 9. do 5. 10. 2015.

Cena / studenti FUD UJEP 3.000,– Kč (trojlůžkový pokoj) a 3.500,- Kč (dvoulůžkový pokoj) / zaměstnanci FUD UJEP 4.000,– Kč (trojlůžkový pokoj) a 4.500,- Kč (dvoulůžkový pokoj) / externí účastník zájezdu 6.100,- Kč (trojlůžkový pokoj) a 6.500,- Kč (dvoulůžkový pokoj). Více informací k zájezdu viz níže.

Vyplněnou přihlášku ve formátu .doc, .docx nebo .odt (word, open office) zašlete na e-mail adela.machova@ujep.cz. Zálohu ve výši 2 000,– Kč zaplaťte hotově do 30. 6. 2015 u A. Machové v kanceláři č. 232, 1. patro, děkanát.

přihláška    → plakátek / informace o zájezdu

Fulbrightovo stipendium 2015

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2015 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

další informace

Ediční činnost pro rok 2015

Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2015

Vyhodnocení vnitřních grantů 2015

Vnitřní granty 2015

Režim budovy FUD na období akademického roku 2014/2015

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

Pro studenty

PO–PÁ | 6:00 – 23:30
budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)
SO–NE | 8:00 – 18:00

 

Pro zaměstnance

denně | 6:00 – 23:30

V době mimo povolení vstupu je budova všem uzavřena. Výjimku tvoří vrátní, údržba, děkan a tajemník.

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011