Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
facebook | archiv aktualit

Víkendový režim budovy FUD pro studenty

Na základě jednání senátu FUD s vedením fakulty ze dne 4. 5. 2016 bude víkendový režim budovy FUD (Pasteurova 9) zkušebně upraven do konce LS 2015/16 následovně:

SOBOTA - NEDĚLE od 9:00 do 21:00.

Zkušební provoz začne od 14. 5. 2016.

Vyhlášení Národní ceny za studentský design 2016

Design Cabinet CZ společně s Moravskou galerií v Brně a Slovenským centrem dizajnu vyhlašuje

26. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2016
pro obory zahrnuté pod termínem vizuální komunikace.

Do soutěže se přihlašuje on-line prostřednictvím webových stránek http://www.studentskydesign.cz do 23. června 2016.

propozice soutěže → průvodce přihlášením

Příkaz děkana č. 1/2016

Byl vydán Příkaz děkana č. 1/2016 Poskytnutí zdravotního volna – více informací zde.

Zadání témat diplomových prací pro Kurátorská studia na akademický rok 2016/2017

→ Zadání témat diplomových prací pro Kurátorská studia na akademický rok 2016/2017.

Termín odevzdání: 16. 6. 2016.

Odevzdání indexů před SZZ z dějin umění

Termín pro odevzdání indexů ke kontrole před SZZ z dějin umění je 6. 5. 2016. Indexy se odevzdávají na studijní oddělení.

Knihy FUD získaly ocenění

Tři publikace Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem získaly dohromady čtyři ocenění v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2015.

Nejvyššími z ocenění jsou 

2. místo výtvarné poroty v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky pro publikaci KO-TEXT. Tvar, zvuk a gesto, učitel a žák

2. místo technické poroty, Cenu Svazu polygrafických podnikatelů publikaci Design Ústí, která se umístila mezi 10 nejkrásnějšími knihami o výtvarném umění vybranými odbornou porotou.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě a na webu http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/2701-2015/

tisková zpráva

Státní závěrečné zkoušky 2016

Státní závěrečné zkoušky z dějin umění na FUD UJEP se uskuteční ve dnech 10. 5.–12. 5. 2016. (Pro obor Kurátorská studia se zkoušky uskuteční až 8. 6. 2016. Harmonogram bude zveřejněn později.).
POZOR: VŠICHNI STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU ZKOUŠENI V DANÝ DEN, SE MUSÍ DOSTAVIT TÉHOŽ DNE K ZÁPISU NA SEKRETARIÁT KDTU V 9.00 HODIN.

Harmonogram SZZ – bakalářské studium
Harmonogram SZZ – navazující magisterské studium

Odevzdání diplomových a bakalářských prací 2016

Úterý 24. 5. 2016 je termínem pro odevzdání bakalářských a diplomových prací studentů FUD UJEP. Práce musí být odevzdány v tištěné-vázané formě (celkem 3 výtisky) na příslušnou katedru, a v to časovém rozmezí 8-15 hodin, a zároveň musí být uloženy ve formátu pdf do systému stag. Součástí tištěné práce je také dokumentace realizace. Stejně tak pdf nahrávané do stag musí obsahovat textovou část a také dokumentaci realizace.

Úvodní listy do bakalářských a diplomových prací je možné vyzvednout na příslušné katedře od 5. 5. 2016.

ESSL ART AWARD CEE 2017

Vyhlášení soutěže ESSL ART AWARD CEE pro rok 2017 mladým umělcům a studentům vysokých uměleckých škol.

Registrace - podání online přihlášky: od 1. května do 30. června 2016

ONLINE APPLICATIONS only!
První krok: zaslat e-mailovou žádost o přístup do přihlašovací aplikace / esslaward@essl-award.org

→ více o soutěži zde průvodce soutěží

Vyhodnocení vnitřních grantů 2016

Návrhy vnitřních grantů projednala a doporučila komise jmenovaná Kolegiem děkana FUD UJEP v Ústí nad Labem dne 8. 4. 2015.

VNITŘNÍ GRANTY FUD 2016

Galerie Rampa: On, ona, ono

Srdečně zveme na vernisáž: ve středu 20. 4. 2016 od 16:00

Výstava představuje díla pěti mladých českých umělců – Ester Geislerové, Lindy Klimentové, Vladimíra Novotného, Johany Střížkové a Jany Šárové.

→ tisková zpráva  → pozvánka  → facebook

Ze mě.

Výstava představí patnáct umělců, z nichž se každý odlišným způsobem vypořádává s aktuální společenskou situací a svým přispěním, ať už vědomě či nevědomě, se zasazuje o pozitivní změnu světa jako celku. Vystavující umělci: Vojtěch Fröhlich, Vladimír Havlík, Barbora Klímová, Jiří Kovanda, Jan Krtička, Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič, Mjölk, Tomáš Moravec, Markéta Oplištilová, Antonín Střížek, Barbora Šimková, Martin Zet, Dominik Žižka, Kristýna Žižková

Galerie Emila Filly Ústí nad Labem / vernisáž 20. 4. 2016 v 18:00

Výstava trvá do 21. 5. 2016.

tisková zprávapozvánka textová pozvánka

Reflexe - Jam session Pavla Baňky a jeho hostů

Pavel Baňka a spolu s ním: Štěpán Grygar, Tomáš Hrůza, Lukáš Jasanský & Martin Polák, Jiří Kovanda, Jiří Thýn, Tereza Kabůrková, Markéta Kinterová, Zdena Kolečková, Alena Kotzmannová, Jan Merta, Markéta Othová, Silvie Milková, Ivan Pinkava, Michaela Thelenová, Tomáš Vaněk, Jindra Viková

Vernisáž výstavy proběhne v Domě umění Ústí nad Labem
ve středu 13. 4. 2016 v 18 hodin.
Výstava potrvá do 21. května 2016.

událost → FB Dům umění

Tisková zpráva

O Domu umění

Město a my, město v nás

Galerie Koridor Vás srdečně zve na zahájení výstavy Město a my – město v nás, výstavy prací z třídenního výtvarného workshopu studentů výtvarných oborů z České republiky a Německa pořádaného riesa efau. Kultur Forum Dresden.

Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 4. dubna 2016 v 18:00 v Galerii Koridor (spojovací chodba budovy UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem). 

Výstava potrvá do 8. května 2016.

Výstava je pořádána ve spolupráci s kulturním fórem riesa efau v Drážďanech a za podpory Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.Workshop byl uspořádán za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

→ pozvánka | → tisková zpráva

Frontiers od Solitude / Druhé zastavení

Na pomezí samoty

Druhé zastavení putovní výstavy, Galerie Vysočiny v Jihlavě.
Vernisáž ve čtvrtek 31. 3. v 17 hodin.
Výstava potrvá do 29. května 2016

Finnur Arnar Arnarson /IS/, Gunhild Enger /NO/, Þórunn Eymundardóttir /IS/, Elvar Már Kjartansson /IS/, Alena Kotzmannová /CZ/, Iselin Lindstad Hauge /NO/, Julia Martin /DE/IS/, Pavel Mrkus /CZ/, Greg Pope /GB/NO/, Ivar Smedstad /NO/, Vladimír Turner /CZ/, Robert Vlasák /CZ/, Martin Zet /CZ/, hosté: Peter Cusack /GB/, Ibra Ibrahimovič /CZ/, Pavel Sterec /CZ/

Dokumenty z expedic: Ivar Smedstad /NO/, Diana Winklerová /CZ/, Dominik Žižka /CZ/

Kurátoři: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay

web

Gamifikace

Výstava studentů ateliéru Interaktivní média v Oblastní galerii v Liberci trvá do 22. května 2016.

Jiří Hölzel
Vojtěch Kálecký
Zdeněk Svejkovský

událost

Výsledky 1. kola výběrových řízení Erasmus+

ZS 2016/17

→ Studijní stáže
→ Praktické stáže

soutěž Propojený svět 2016

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhlašují v rámci Industry IV.0 druhý ročník výtvarné soutěže

„PROPOJENÝ SVĚT – život ve městě budoucnosti“

Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou v etapě IV. průmyslové revoluce a změny životního stylu.

Odevzdání návrhů nejpozději do 30. 10. 2016 15 hodin.

pravidla → přihláška

Soutěž Master of Crystal 2016

Společnost Preciosa vyhlašuje 9. ročník soutěže Master of Crystal. Podání přihlášek pro Otevřenou kategorii do 29. 2. 2016, předložení soutěžních návrhů všech kategorií do 31. 5. 2016.

podmínky soutěže

EDICE FUD / Novinky 2015

Přehled knižních novinek roku 2015 z EDICE FUD

Kurz figurální kompozice a kresby aktu a Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost.

Fakulta umění a designu UJEP otevírá v letním semestru 2015/2016 Kurz kresby a figurální kompozice a Kurz modelování a prostorové tvorby v programu celoživotního vzdělávání.

Více informací →

Uznávání zahraničních stáží

Uznávání zahraničních stáží provádí proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová. Vzhledem k tomu, že se stážisté začínají postupně vracet ze stáží, prosíme, aby M. Thelenovou kontaktovali a domluvili si s ní konkrétní termín schůzky. Mail: michaela.thelenova@seznam.cz
(Kancelář č. 522 ve 4. patře)

K uznání je nutný:
1. Transcript of Records potvrzený zahraniční školou
2. Žádost o uznání předmětů (klasická žádost, kam je třeba napsat "Žádám o uznání předmětů ze zahraniční stáže." Formulář: http://www.fud.ujep.cz/app-content/user-files/dokumenty/formular-zadost.doc
3. Protokol o studijním plánu v zahraničí

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 1/2015 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 1/2015 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011