Simona Patelisová

simonapatelisova@protonmail.com

https://sperkcarbo.store/

Krátký animovaný film Re-make vznikl v reakci na aktuální celosvětovou koronavirovou krizi, obzvláště na situaci v České republice, kde se napříč celým národem zvedla nečekaná vlna sjednocující solidarity. Práce vznikla po nuceném návratu ze studijního pobytu ve Španělsku. (2020)

simona-patelisova

Nepopiratelná podobnost sourozenců, vzájemné ovlivňování, snaha o kopírování a převtělování se jedna do druhé, ale i sentiment společného vyrůstání mě inspiroval ke třem výstupům, do kterých jsem zapojila i svoji sestru Helenu. Jakožto mladší dítě jsem vždy chtěla být jako ona. Byla mi vzorem, a proto jsem se i teď, jako tenkrát, do ní lehce stylizovala. Práci jsem postavila na tezi, že jsme se celý život se sestrou vzájemně ovlivňovaly, a tak i jedna podle druhé kultivovaly všechny naše projevy osobnosti: vzhled, mimiku, hlas i jeho jistý způsob intonace či dikce a rukopis. Zinscenovala jsem tři situace, díky kterým může divák sám porovnat naši vzájemnou podobu či případné odlišnosti. Vzniklo tak video zaměřené na naše vizuální detaily s jistým napětím, dále pak zvuková nahrávka se čtením z oblíbené knihy v dětství – dva samostatné hlasy jsou pak porovnávány překrytím přes sebe – a nakonec jsem se zaměřila i na naše písmo v krátké vzájemné korespondenci. (2018)

Simona Patelisová, Klauzury 2020/2021 ZS
Simona Patelisová, Klauzury 2020/2021 ZS

Šperk CARBO je neobyčejný především svou obyčejností. Každý den se obklopujeme „luxusem“ tvořeným přírodními zdroji. Přesto, kolik toho již o nerostném bohatství a vyčerpatelnosti fosilních paliv víme, se nechováme příliš zodpovědně. Vědecké odhady jsou v tomto ohledu různé, ty optimističtější tipují ještě skoro 60 aktivně možných lech těžebního průmyslu, ty méně optimistické odhadují tuto dobu maximálně na 30 let. Set náušnic a náhrdelníku, kde dominují právě kusy hnědého uhlí, demonstrují satiru, absurditu i paradox toho, jak je nakládáno v dnešním světě s vyčerpatelnými zdroji surovin. Projekt je zároveň mým osobním povzdechem nad tího celé situace. V práci se nachází hned několik odkazů a šperk nás metaforicky přenáší do situací, které odpovídají našemu chování vůči životnímu prostředí. Kameny uhlí jsou ponechány v co nejvíce surovém a neopracovaném stavu tak, aby bylo zřetelné, o jaký materiál se jedná. Díky tomuto také celý šperk zanechává stopy na oděvu či kůži. Toto špinění je jakýmsi manifestem. Masivnost náhrdelníku zase symbolizuje „tíživý okamžik“. Zároveň při častém nošení dochází i k postupnému vytrácení (odlamování a prášení) uhlí, stejně jako tomu je i v přírodě, které násilně v honbě za „obohacením se“ bereme krajině to, co ji tak zdobí (vše, co se v přírodě nachází, je vlastně takovým jejím šperkem). Pomíjivost okamžiku zde tedy také sehrává značnou roli. Projekt Šperk CARBO si v neposlední řadě klade otázky spjaté s nesmyslností přiřazovat věcem různé hodnoty a ceny. Co nebo kdo nám dává právo soudit, jaké přírodniny jsou ojedinělé a drahé, a jaké naopak běžné a laciné? Práce také poukazuje na možnou ironii osudu, že jednou bude mít tato surovina vznikající tisíce let možná skutečně nevyčíslitelnou hodnotu.

► 7 Photos

 
Alexandra Naušová a Simona Patelisová na výstavě Topografie naděje – Design a umění na cestě, Muzeum města Ústí nad Labem v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie, 2018
Alexandra Naušová a Simona Patelisová na výstavě Topografie naděje – Design a umění na cestě, Muzeum města Ústí nad Labem v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie, 2018

Monument Ústí nad Labem. Projekt vznikl pro plánovanou výstavu Fakulty umění a designu Mo(nu)mentální topografie jako objekt do veřejného prostoru. Inspirovaly jsme se logem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, které v médiích a na sociálních sítích zvedlo vlnu pobouření. Převzaly jsme původní návrh Radka Fetterse a snažily se co nejvěrněji dodržet jeho vizuál při přenášení do 3D modelu. Ten chceme dále realizovat v nadživotní velikosti s konceptem instalovat ho do veřejného prostoru města Ústí nad Labem. Celý projekt je inspirován zhmotnělými nápisy logotypů nacházejících se například v Amsterdamu, Trnavě nebo Portu. Objekty se staly atrakcí jednak pro návštěvníky, ale i pro místní obyvatele. Turisté si s monumenty pořizují fotografie, které sdílí na sociálních sítích, aby se svým známým pochlubili, na jakém místě se zrovna nachází. Projekt „Monument Ústí nad Labem“ prolíná několik rovin. V kritické rovině jde hlavně o nadsázku: monumentalizací objektu chceme poukázat na absurdní grafiku, bizarní design a celkově nekoncepční řešení autora. Proto také chceme s určitou mírou vtipu zpracovat objekt, ve kterém dáme tomuto logu novou a diametrálně odlišnou funkci. V průběhu přípravy vizualizace jsme si uvědomily, že námi navržený 3D model svými charakteristickými rysy skutečně zapadá do specifické a jedinečné atmosféry města Ústí nad Labem. Vznikající site-specific objekt je pro nás reakcí na stav, ve kterém se nachází nejen identita loga, ale i města. V projektu se počítá i s možnou participací vedení města Ústí nad Labem, kterému budeme posléze adresovat dopis, v němž se snažíme vzbudit otevřenou diskuzi a také získat povolení k instalaci objektu do veřejného prostoru.

► 2 Photos

 
Alexandra Naušová a Simona Patelisová na výstavě Topografie naděje – Crystallized, Dům umění Ústí nad Labem v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie, 2018
Alexandra Naušová a Simona Patelisová na výstavě Topografie naděje – Crystallized, Dům umění Ústí nad Labem v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie, 2018

Procesuální instalace De-formace. Dva jasné a srozumitelné předměty na jednom místě (cukr a lžíci) jsme zvolily pro procesuální instalaci a performance pro Dům umění Ústí nad Labem k výstavě Topografie naděje – Crystallized v rámci fakultního projektu Mo(nu)mentální topografie. Performance spočívá v zahřívání krystalů cukru na lžíci nad kahanem. Karamel následně naléváme na jedno vymezené místo v různých intervalech po dobu trvání výstavy. Výsledkem je pak tedy průběžně progresivní a zároveň nahodilý objekt – pozůstatek po naší „marnotratné a otrocké“ práci. Cesta k cíli vede i jednoduššími způsoby, my jsme si ale vybraly tento, který pro nás zobrazuje beznaděj a nostalgii jistého zmaru reprezentující jasně dané procesy nacházející se v dnešní i minulé době. Cílem performance je „dekrystalizovat“ (houževnatou, dlouho trvající a složitou prací, u které je potřeba být velmi trpělivými). V obecnější rovině chápeme projekt jako komentář, nejen k historickým událostem, ale také jako asociaci k aktuálnímu společenskému a politickému dění i vývoji. V rámci konkrétnějšího výkladu vstupuje do projektu samozřejmě mnohem více dílčích témat, jako např. téma drogy (opět ve spojení s pocitem marnosti), téma potraviny – cukru, který vždy v krizových obdobích představoval velkou vzácnost a na lokální úrovni se dotýkáme také bývalého prosperujícího cukrovaru v Ústí nad Labem, který rovněž může symbolizovat zmar a zánik.

► 8 Photos

 
Simona Patelisová, Klauzury II 2017/2018 LS (společně s Alexandrou Naušovou)
Simona Patelisová, Klauzury II 2017/2018 LS (společně s Alexandrou Naušovou)

Monument Ústí nad Labem. Projekt vznikl pro plánovanou výstavu Fakulty umění a designu Mo(nu)mentální topografie jako objekt do veřejného prostoru. Inspirovaly jsme se logem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, které v médiích a na sociálních sítích zvedlo vlnu pobouření. Převzaly jsme původní návrh Radka Fetterse a snažily se co nejvěrněji dodržet jeho vizuál při přenášení do 3D modelu. Ten chceme dále realizovat v nadživotní velikosti s konceptem instalovat ho do veřejného prostoru města Ústí nad Labem. Celý projekt je inspirován zhmotnělými nápisy logotypů nacházejících se například v Amsterdamu, Trnavě nebo Portu. Objekty se staly atrakcí jednak pro návštěvníky, ale i pro místní obyvatele. Turisté si s monumenty pořizují fotografie, které sdílí na sociálních sítích, aby se svým známým pochlubili, na jakém místě se zrovna nachází. Projekt „Monument Ústí nad Labem“ prolíná několik rovin. V kritické rovině jde hlavně o nadsázku: monumentalizací objektu chceme poukázat na absurdní grafiku, bizarní design a celkově nekoncepční řešení autora. Proto také chceme s určitou mírou vtipu zpracovat objekt, ve kterém dáme tomuto logu novou a diametrálně odlišnou funkci. V průběhu přípravy vizualizace jsme si uvědomily, že námi navržený 3D model svými charakteristickými rysy skutečně zapadá do specifické a jedinečné atmosféry města Ústí nad Labem. Vznikající site-specific objekt je pro nás reakcí na stav, ve kterém se nachází nejen identita loga, ale i města. V projektu se počítá i s možnou participací vedení města Ústí nad Labem, kterému budeme posléze adresovat dopis, v němž se snažíme vzbudit otevřenou diskuzi a také získat povolení k instalaci objektu do veřejného prostoru.

► 5 Photos

 
Simona Patelisová, Klauzury I 2017/2018 LS (společně s Alexandrou Naušovou)
Simona Patelisová, Klauzury I 2017/2018 LS (společně s Alexandrou Naušovou)

Dva jasné a srozumitelné předměty na jednom místě (cukr a lžíci) jsme zvolily k performance koncipovanou pro Dům umění Ústí nad Labem k výstavě Crystallized v rámci fakultního projektu Mo(nu)mentální topografie na podzim roku 2018. Performance spočívá v zahřívání krystalů cukru na dvou kahanech a lžících zároveň. Karamel následně naléváme na jedno vymezené místo – podstavec mezi námi – v různých intervalech po dobu trvání výstavy. Výsledkem je pak tedy průběžně progresivní a zároveň nahodilý objekt – pozůstatek po naší „marnotratné a otrocké“ práci. Cesta k cíli vede i jednoduššími způsoby, my jsme si ale vybraly tento, který pro nás zobrazuje beznaděj a nostalgii jistého zmaru reprezentující jasně dané procesy nacházející se v dnešní i minulé době. Cílem performance je „dekrystalizovat“ (houževnatou, dlouho trvající a složitou prací, u které je potřeba být velmi trpělivými). V obecnější rovině chápeme projekt jako komentář, nejen k historickým událostem, ale také jako asociaci k aktuálnímu společenskému a politickému dění i vývoji. V rámci konkrétnějšího výkladu vstupuje do projektu samozřejmě mnohem více dílčích témat, jako např. téma drogy (opět ve spojení s pocitem marnosti), téma potraviny – cukru, který vždy v krizových obdobích představoval velkou vzácnost a na lokální úrovni se dotýkáme také bývalého prosperujícího cukrovaru v Ústí nad Labem, který rovněž může symbolizovat zmar a zánik.

► 5 Photos

 

 

Společné výstavy:

2021 Diplomky 21, Výstava bakalářských a diplomových prací FUD UJEP, Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem

2020 RE–?, Karlínská Invalidovna, Galerie 3Kurátorek, Praha

2019 Virtualita, Karlínská Invalidovna, Praha

2019 Labyrinth, Výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Pragovka, Praha

2018 Mo(nu)mentální topografie, Topografie naděje – Crystallized, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

2018 Mo(nu)mentální topografie, Topografie budoucnosti – Design a umění na cestě, Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

 

Stáže:

2019/2020 Universitat Politécnica de Valencia, Španělsko (studijní stáž)