Eduard Kulganek

eddie.kurtd@gmail.com

Eduard Kulganek, Klauzury 2023/2024 ZS
Eduard Kulganek, Klauzury 2023/2024 ZS

4.48 Psychosis. Moje instalace (videoinstalace, fotoreprodukce deníkových záznamů) je inspirována hrou Sarah Kaneové "4.48 Psychosis", což je poslední a zřejmě jedna z nejosobnějších autorčiných her. Byla napsána krátce před smrtí Kaneové oběšením (Saunders, 2002). Hra se skládá z 24 částí, z nichž žádná nemá konkrétní časovou osu, prostředí, ani explicitní postavy, což spolu s faktem, že Sarah Kaneová nikdy neviděla hru inscenovanou, umožňuje, aby byla plně otevřená divácké interpretaci. Typ textu tohoto díla lze interpretovat jako dvě různé věci - jako hru samotnou ale také jako dopis na rozloučenou. Ačkoli by se mohlo zdát, že tyto dvě věci jsou od sebe vzdálené ve smyslu stylu nebo publika, Sarah Kane je spojuje a díky použití množství literárních prostředků a převládajícímu tématu smrti a utrpení vytváří emocionálně těžké dílo, které může být pochopeno nejen lidmi, kteří prožívají totéž co ona, ale také pro šíření osvěty strhujícím způsobem, kdy díky nejednoznačnosti hry může širší publikum jasně porozumět. Vzniká tak koncept, jehož cílem je vyvolat v divácích pocity utrpení Kaneové a vykreslit pocity spojené se smrtí. Rozhodl jsem se s tímto textem pracovat ve spojení s vlastními, osobními zkušenostmi. Pokoj na projekci je můj pokoj, který byl natočen ve 4 hodin 48 minut v noci. Video běží ve smyčce, aby se diváci ponořili do mého prožitku, kdy jsem se téměř "zaseknul v čase" a během noci zažíval disociativní stav, kdy jsem často přecházel mezi stavy bdění a usínání. Na pozadí videa je slabě slyšet šum z místnosti a zvenčí. Následující část instalace tvoří na stěnu zavěšené fotokopie mého deníku/skicáku s doplněným textem ze hry. Snažil jsem se vybrat co nejosobnější a nejrelevantnější text ze hry a přitom ho udržet co nejjednoznačnější a nejobecnější. Texty byly vloženy do dříve vytvořených kreseb, z nichž většina vznikla v bezesných nočních hodinách kolem 4.48 ráno. Tím, že jsem text personalizoval, slouží toto dílo nejen jako něco, co popisuje mou osobní zkušenost bez ohledu na divákovu znalost textu, ale může být také chápáno jako vizuální dílo inspirováno divadelní hrou na dané téma. Instalace otevírá univerzálnější otázky skrze osobní zkušenost a zkušenost autorky hry.

► 9 Photos