Helena Jiráková

Helena.Jirakova@seznam.cz

https://helushyiraq.wixsite.com/artwork/fineart

 

Téma disertační práce: Být ve správný čas na správném místě

Anotace disertační práce:

Tato disertační práce se chce zabývat site-specific akčním uměním, které využívá a tematizuje přírodní jevy probíhající v atmosféře, hydrosféře či na zemském povrchu. Disertační práce chce zkoumat jejich performativní potenciál a definovat, co to vůbec performativní potenciál je. Toto bádání bude probíhat v transdisciplinární spolupráci s geografy, astronomy a dalšími přírodovědci, antropology ad.