Sylva Francová (absolventka)

Téma disertační práce (práce obhájena v roce 2019): Autorská kniha jako svébytná forma prezentace fotografického projektu: současné trendy

Anotace disertační práce:

V teoretické části se zaměřím na zmapování různých  forem fotografických knih a na jejich příkladech se pokusím ukázat různé pojetí prezentování autorské myšlenky v rámci současného umění v Čechách a ve středoevropském kontextu. Zajímá mě, jak fotografická kniha se svým zaměřením na individuálního diváka/čtenáře (perceptora) dokáže pracovat s časem a svým vymezeným prostorem, jak skrze grafické řešení, práci se skladbou fotografií, jejich výběrem a reálnou matérií mění své působení a vyznění. Velký vliv na fotografické autorské knihy mělo v posledních letech rozšíření digitálních technologií a počítačové techniky. Fotografické autorské knihy vznikají vedle autorských webových či multimediálních prezentací, blogů, deníků ale i virtuálních osobních a rodinných alb. Ráda bych se věnovala vzájemným vlivům a prorůstání těchto forem a médií. Zajímá mě vliv například webových či multimediálních prezentací na způsob pojetí autorských knih a vzájemné přesahy těchto médií. V rámci praktické části své disertační práce bych chtěla vytvořit vlastní autorskou fotografickou knihu a multimediální prezentaci.

 

Pozvánka

Tisková zpráva

 

www.artalk.cz