Petr Kubáč

KubacPetr@post.cz

https://kubacpetr.cz/

Co ze mě bude? Současná společnost na nás klade mnoho nároků. Potýkáme se s frustrací z neúspěchu, z nenaplnění očekávaných životních cílů, představ o budoucnosti a uplatnění dle tradičně nastavených schémat. Toto téma reflektuji prostřednictvím audiovizuální instalace, ve které s nadsázkou představuji mnou vykonávané smyšlené a absurdní profese. (Diplomová práce, 2023)

 

Vizualizace audiovizuální instalace: https://www.artsteps.com/embed/5fb2e1f2a7ce9b37a5b59d75/560/315

Jezero Milada. Prostřednictvím série timelapsových videí se snažím reflektovat prostředí uměle vytvořeného jezera Milada. Vnímám toto místo jako neustále proměňující se oblast, jež stále zaznamenává další proměny. Tuto pomíjivost času ale i prostoru tohoto místa se snažím zachytit a předat skrze poezii vytvořenou severočeskými básníky z minulého století. Právě vybraní autoři a jejich díla zabývající se tématem krajiny severních Čech jsou záznamem pohledu, v němž je patrná proměna prostředí vlivem času a zásahu člověka. Spojením výňatků jednotlivých literárních děl vzniká nová unikátní báseň, která rezonuje s videi jako s výsledkem současného stavu tohoto prostředí. (2021)

Autoři básní: Ilja Bart – Tvář kraje; Karl Friedrich – Hölderlinovi; Martin Tomášek – Podkrušnohorská; Šárka Koukalová – Zpověď; František Škrutil – Na šichtě; Emil Juliš – Stinná a zářivá; Věra Bartošová – Poutníkům českého středohoří; Jiří Kment – Tajemná spřežení

 

 

Ceny:

2023 Cena absolventa magisterského studia FUD UJEP

2021 Cena ateliéru Digitální média FUD UJEP